ID bài viết : 00112009 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Không thể mở nguồn

Không thể mở nguồn

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

QUAN TRỌNG:

  • Nếu thông báo: Camera Lỗi (Error: Camera Error ) được hiển thị trên màn hình, một sự cố có thể xảy ra với máy ảnh, và máy ảnh có thể cần phải được sửa chữa. Trong trường hợp này, hãy liên hệ với một trung tâm sửa chữa ủy quyền tùy thuộc vào khu vực cư trú của bạn.
  • Nếu máy ảnh của bạn không bật sau khi cập nhật phần mềm, hãy thử thực hiện cập nhật phần mềm trở lại. Sự cố hệ thống có thể xảy ra trong quá trình cập nhật. Hãy tham khảo các trang web tải về các phần mềm của máy ảnh.
  • Nếu bạn đang sử dụng Mac OS X phiên bản 10.10 hoặc mới hơn, chạy Driver Loader  một ứng dụng phần mềm chuẩn bị cho việc cập nhật, trước khi cập nhật phần mềm.

Thực hiện các bước sau để khắc phục sự cố nếu không thể mở nguồn.

Lưu ý: Thông tin về loại máy cụ thể sẽ cần thiết để hoàn thành các bước trong giải pháp này, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng kèm theo sản phẩm.

  1. Hãy chắc chắn rằng bạn đang sử dụng pin đã được sạc; thử sạc lại pin nếu cần thiết. 

QUAN TRỌNG:

  • Tính hiệu báo sạc pin sẽ nhấp nháy, nếu pin không được sạc trong một thời gian dài, hoặc nếu là pin mới lấy ra khỏi hộp. Trong trường hợp này, tạm thời bỏ pin ra và sau đó thử sạc lại.
  • Nếu tín hiệu báo sạc pin không sáng lên hoặc nhấp nháy trong khi sạc, hãy chắc rằng không có sự tiếp xúc của bất kỳ vật lạ nào có thể ngăn sạc. Sử dụng một miếng vải khô để lau sạch bụi hoặc các vật liệu khác trên các cực của pin.

LƯU Ý: Pin sẽ hết nhanh hơn khi sử dụng trong điều kiện thời tiết lạnh

1. Hãy chắc chắn rằng pin đã được lắp đúng vào máy ảnh.
2. Thử bật máy ảnh lên.
3. Nếu vấn đề không được giải quyết và bạn có bộ chuyển đổi AC, hãy thử kết nối nó máy ảnh với ổ cắm điện.
4. Thử bật lại máy ảnh
5.Hãy thử sử dụng một hộp nhỏ có không khí nén để làm sạch các cực của pin, nếu vấn đề không được giải quyết.

Nếu các bước trên không thể giải quyết được vấn đề, sản phẩm của bạn có thể cần sửa chữa