ID bài viết : 00139825 / Sửa lần cuối : 29/03/2019In

Làm thế nào để truy cập vào BIOS của máy tính

  Làm theo các bước sau để truy cập vào BIOS trên máy tính VAIO

  Cảnh báo: Khác với thiết lập lại BIOS khi để các giá trị mặc địnhthay đổi trong BIOS một quy trình nâng cao có thể tạo ra kết quả không mong muốn nếu không thực hiện đúng.Ví dụ, nếu bạn thiết lập mật khẩu cho máy và sau đó quên mật khẩu, điều này sẽ cần hỗ trợ kỹ thuật nâng cao để lấy lại quyền truy cập vào máy tính

  1. Để máy tính tắt hoàn toàn, hãy bấm và giữ nút Assist cho đến khi màn hình VAIO màu đen xuất hiện.
   Image

  LƯU Ý: Các vị trí của các nút Assist sẽ khác nhau tùy thuộc vào dòng máy tính. Tham khảo hướng dẫn sử dụng kèm theo máy tính cho các vị trí chính xác của các nút Assist trên máy tính của bạn.

  1. Tại VAIO Care | Rescue Mode, sử dụng các phím mũi tên để làm chọn thiết lập Start BIOS setup [F2] sau đó nhấn phím Enter.
   Image
  2. Trong màn hình Setup Utility, sử dụng các phím mũi tên để điều hướng thông qua các màn hình thiết lập khác nhau và các tùy chọn, sử dụng phím Enter để chọn màn hình khác nhau và các tùy chọn, và sử dụng phím ESC để thoát khỏi màn hình hoặc các tùy chọn khác nhau. 

   QUAN TRỌNG: Để thiết lập lại BIOS máy tính với các giá trị mặc định ban đầu, nhấn phím F9 sau đó lưu các thay đổi và thoát.

  3. Một khi tất cả các thay đổi mong muốn đã được thực hiện, bấm phím ESC cho đến khi menu Exit được hiển thị
  4. Trên menu Exit, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi chọn được mục mong muốn, và sau đó nhấn phím Enter.