ID bài viết : 00249750 / Sửa lần cuối : 10/05/2022

Cách truyền hình ảnh và video đến điện thoại thông minh bằng ứng dụng Imaging Edge Mobile (ứng dụng kế thừa của PlayMemories Mobile)

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Để truyền hình ảnh, cần có kết nối Mạng tốc độ cao ổn định. Để giảm thiểu các sự cố truyền, hãy đảm bảo:

  • Máy ảnh và điện thoại thông minh có kết nối mạnh đến Mạng Internet.
  • Đảm bảo các thiết bị Internet khác đã tắt. Việc sử dụng các thiết bị khác để phát nội dung, chơi game, tải lên hoặc tải xuống tập tin có thể khiến cho tốc độ truyền hình ảnh bị chậm hoặc không ổn định.

  Quy trình thực hiện sẽ thay đổi tùy theo máy ảnh của bạn. Chọn máy ảnh của bạn trên trang dưới đây để xác nhận quy trình thực hiện.

  https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/iemobile/l/instruction/