ID bài viết : 00090024 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Làm thế nào để gỡ bỏ PlayMemories Home?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Bài viết này hướng đến những dòng máy tương thích với PlayMemories Home hoặc PMB. Để biết thêm chi tiết, tham khảo hướng dẫn sử dụng và tài liệu hướng dẫn khác cho thiết bị của bạn

Thực hiện việc tháo gỡ phần mềm theo những hướng dẫn sau

LƯU Ý:

  • Tắt tất cả ứng dụng đang chạy trước khi thực hiện tháo gỡ
  • Sự  gỡ bỏ sẽ không thể thực hiện được nếu PlayMemories Home và những phần mềm liên quan đang được chạy

 

  1. Với Windows 7, Window Vista: Chọn Start - Control panel, sau đó nhấp Programs and Features hoặc Uninstall a program
    Với Windows 8: Nhấp chuột phải vào buổi tượng PlayMemories Home hiển thị trên cửa sổ Start, sau đó nhấp chọn Uninstall từ danh sách hiển thị
  2. Chọn PlayMemories Home 
  3. Chọn Uninstall

Ví dụ với Windows 7
Image

Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc tháo gỡ