ID bài viết : 00083057 / Sửa lần cuối : 22/10/2020

Một đường viền màu đen xuất hiện trên màn hình clip-on LCD.

    Màn hình Clip-on LCD có tỉ lệ 15:9. Do đó, nếu những hình ảnh có tỉ lệ 16:9, 4:3 hay 3:02 có thể thấy một đường viền đen trên màn hình. Điều này là bình thường.