ID bài viết : 00194478 / Sửa lần cuối : 18/01/2018

Các tập tin ảnh RAW có tương thích với máy Mac của Apple không?

    Các máy tính chạy hệ điều hành Mac OS X (phiên bản 10.4.11 trở lên) của Apple được cài đặt phiên bản hiện tại của phần mềm iPhoto có hỗ trợ tập tin ảnh RAW. Phần mềm Aperture 2 dành cho máy tính Macintosh cũng hỗ trợ tập tin ảnh RAW.

    LƯU Ý: Nếu bạn không thể xem các tập tin RAW, có thể bạn cần phải cập nhật phần mềm iPhoto và Aperture 2để thêm khả năng hỗ trợ chính hãng cho các cấu hình ảnh RAW mới hơn. Hãy truy cập trang web của Apple tại http://www.apple.com để biết thông tin đầy đủ về một trong những ứng dụng này.

    Phần mềm Image Data Converter SRđi kèm với máy ảnh cũng tương thích với tính năng xem và chỉnh sửa tập tin ảnh RAW trên máy tính Macintosh.