ID bài viết : 00105437 / Sửa lần cuối : 21/10/2020In

Smart Remote Control (PlayMemories Camera App)

  Dưới đây là danh sách các câu hỏi và câu trả lời thường gặp về việc sử dụng Smart Remote Control cũng như các tính năng đi kèm.

  QUAN TRỌNG: Smart Remote Control chỉ được hỗ trợ cài đặt trên một số mẫu máy ảnh Sony chọn lọc. Hãy truy cập trang web www.playmemoriescameraapps.com để biết danh sách các máy ảnh được hỗ trợ.

  • Chờ kết nối với điện thoại thông minh. Chạy dưới dạng điểm truy cập. Tôi nên làm gì tiếp theo? Khởi động ứng dụng Imaging Edge Mobile (ứng dụng kế thừa của PlayMemories Mobile) trên điện thoại thông minh của bạn, sau đó chọn máy ảnh cần kết nối. Khi bạn kết nối với máy ảnh bằng điện thoại thông minh lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu hiển thị trên máy ảnh vào Imaging Edge Mobile trên điện thoại thông minh.
  • Hình ảnh được lưu ở đâu khi chụp bằng Smart Remote Control? Hình ảnh gốc được lưu trên thẻ nhớ trong máy ảnh, nhưng một bản sao của hình ảnh sẽ được lưu vào điện thoại thông minh của bạn.
  • Kích thước hình ảnh vào ngày được truyền sang điện thoại thông minh là bao nhiêu? Kích thước xấp xỉ 2 Megapixel; 1616 x 1080 đối với hình ảnh 3:2 và 1920 x 1080 đối với hình ảnh 16:9. Kích thước này là cố định và không thể thay đổi khi truyền sang điện thoại thông minh
  • Máy ảnh không kết nối không dây với điện thoại thông minh sử dụng Smart Remote Control. Đảm bảo bạn có phiên bản mới nhất của ứng dụng Imaging Edge Mobile trên điện thoại thông minh. Nếu vẫn không thể kết nối thì có thể bạn đang ở quá xa và cần phải đến gần máy ảnh hơn.