ID bài viết : 00105437 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Smart Remote Contro - Điều khiển từ xa thông minh( ứng dụng máy ảnh PlayMemories )

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Dưới đây là danh sách các câu hỏi phổ biến và các câu trả lời về sử dụng ứng dụng Smart Remote Control và tính năng kèm theo.

QUAN TRỌNG: Smart Remote Control chỉ hỗ trợ cho việc cài đặt trên dòng máy ảnh Sony®. Tham khảo trang web www.playmemoriescameraapps.com để biết danh sách máy ảnh được hỗ trợ

  • Chờ đợi kết nối đến điện thoại thông minh( smartphone). Như một điểm truy cập. Tôi phải làm gì? Bắt đầu ứng dụng PlayMemories Mobile™ trên điện thoại thông minh và sau đó chọn máy ảnh được kết nối. Khi bạn kết nối máy ảnh với điện thoại thông minh lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu hiển thị trên máy ảnh trong PlayMemories Mobile trên điện thoại thông minh.
  • Hình ảnh được lưu tại đâu khi chụp ảnh với Smart Remote Control? Hình gốc được lưu trên thẻ nhớ trong máy ảnh, bản copy được lưu vào điện thoại thông minh của bạn.
  • Kích thước ảnh khi chuyển hình ảnh theo ngày tới điện thoại thông minh là gì? Kích thước khoảng 2 Megapixels; 1616 x 1080 cho ảnh 3:2 và  1920 x 1080 cho ảnh 16:9. Đây là kích thước cố định không thể thay đổi khi chuyển sang điện thoại thông minh.
  • Máy ảnh không thể kết nối không dây để điện thoại thông minh sử dụng Smart Remote Control. Hãy chắc chắn bạn có phiên bản cập nhật mới nhất của ứng dụng PlayMemories Mobile trên điện thoại thông minh. Nếu vẫn không có thể kết nối, có thể do khoảng cách xa, và bạn cần di chuyển đến gần máy ảnh hơn.