ID bài viết : 00082890 / Sửa lần cuối : 11/06/2019

Làm cách nào để chụp ở định dạng RAW bằng ứng dụng Smart Remote Control?

  Phải chọn định dạng RAW cho hình ảnh sau khi khởi động ứng dụng Smart Remote Control trên máy ảnh và kết nối thiết bị Android hoặc iPhone.

  LƯU Ý: Bước menu và hình ảnh hiển thị là dành cho Smart Remote Control phiên bản 3.00. Bước menu và hình ảnh sẽ khác nhau tùy thuộc vào phiên bản Smart Remote Control.

  1. Đảm bảo thẻ nhớ được lắp vào máy ảnh.
  2. Khởi động ứng dụng Smart Remote Control trên máy ảnh.
  3. Bắt đầu Imaging Edge Mobile (ứng dụng kế thừa của PlayMemories Mobile) trên thiết bị thông minh của bạn và kết nối với máy ảnh.
  4. Sau khi thiết lập kết nối (hình ảnh máy ảnh đã hiển thị trên thiết bị thông minh), hãy nhấn nút Menu trên máy ảnh.
  5. Sử dụng các nút điều hướng để chuyển đến Menu 2.
  6. Chọn Quality (Chất lượng).

  7. Chọn RAW & JPEG.

  8. Nhấn nút Menu để thoát khỏi cài đặt.

  Giờ đây hình ảnh được chụp bằng ứng dụng Smart Remote Control sẽ được lưu ở cả định dạng RAW và JPEG trên thẻ nhớ.

  LƯU Ý:

  • Ứng dụng Smart Remote Control có cài đặt Quality (Chất lượng) riêng và phải được thiết lập sau khi khởi động ứng dụng. Sau khi cài đặt, ứng dụng Smart Remote Control sẽ ghi nhớ cài đặt chất lượng của nó cho đến khi thay đổi.
  • Bạn không thể chụp ở định dạng RAW & JPEG bằng cách sử dụng NEX-5T cùng với ứng dụng Smart Remote Embedded.
  • Đảm bảo bạn đã tải xuống phiên bản mới nhất của ứng dụng Smart Remote Control từ Trang web PlayMemories Camera Apps.