ID bài viết : 00063077 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để gỡ bỏ cài đặt 1 ứng dụng Windows Store trong Windows 8.

  Thực hiện quy trình sau để gỡ bỏ cài đặt 1 ứng dụng Store.

  1. Trỏ chuột tới (nhưng không nhấp) vào góc phải bên dưới của màn hình, và sau đó nhấp để chọn biểu tượng Search.
   Image

   LƯU Ý: Tổ hợp phím Windows Logo + Q cũng sẽ đưa bạn đến màn hình Search.

  2. Trong màn hình Search, nhấp chuột phải vào tile của ứng dụng mà bạn muốn gỡ bỏ, và trên App Bar, nhấp vào biểu tượng Uninstall.
   Image
  3. Tại cửa sổ xác nhận, nhấp nút Uninstall.
   Image
  4. Ứng dụng sẽ được gỡ bỏ khỏi máy tính.