ID bài viết : 00199935 / Sửa lần cuối : 11/07/2018

Các đặc tính âm thanh và định dạng âm thanh từ mỗi giắc đầu ra của Đầu phát Blu-ray?

  Sau đây là các đặc tính âm thanh (số lượng kênh và tần số lấy mẫu) và định dạng âm thanh được hỗ trợ từ mỗi giắc đầu ra cho đầu phát:

  LƯU Ý: Tham khảo Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này để xác nhận rằng thông tin này áp dụng cho mẫu sản phẩm bạn đang sử dụng.

  HDMI:

  • LPCM (lên đến 7.1 kênh)

   LƯU Ý: LPCM 7.1 kênh chỉ dành cho 96/48 kHz.

  • Dolby Digital (lên đến 5.1 kênh)
  • Dolby Digital Plus (lên đến 7.1 kênh)
  • Dolby TrueHD (lên đến 7.1 kênh)

  Ngõ ra âm thanh kỹ thuật số:

  • LPCM (lên đến 2 kênh)
  • Dolby Digital (lên đến 5.1 kênh)
  • DTS (lên đến 5.1 kênh)