ID bài viết : 00146008 / Sửa lần cuối : 29/03/2019In

Hướng dẫn xác định bộ xử lý máy tính, thông số kỹ thuật chip đồ họa, hoặc phiên bản BIOS mà không cần phải khởi động lại máy tính để vào BIOS?

Hướng dẫn xác định bộ xử lý máy tính, thông số kỹ thuật chip đồ họa, hoặc phiên bản BIOS mà không cần phải khởi động lại máy tính để vào BIOS?

  1. Thực hiện theo các thủ tục của hệ điều hành thích hợp để mở DirectX Diagnostic Tool:
   • Windows XP: Nhấp Start, nhấp Run, bên cạnh OpenDXDIAG, và sau đó nhấn phím ENTER.
   • Windows Vista và Windows 7: Nhấp nút Start và trong trường Search, gõ DXDIAG, và sau đó nhấn phím Enter. Image
   • Windows 8/8.1: Nhấn tổ hợp phím [Win-Logo]+[R], sau đó chỉ cần gõ lệnh dxdiag.exe
  2. Trong cửa sổ DirectX Diagnostics Tool, để xem các bộ vi xử lý máy tính hoặc phiên bản BIOS, nhấp vào tab System.
  3. QUAN TRỌNG: Cửa sổ DirectX Diagnostic Tool có thể xuất hiện hơi khác nhau trên máy tính khác nhau, tùy thuộc vào hệ điều hành đang được sử dụng và các thành phần phần cứng được cài đặt.

  4. Các thông tin sau sẽ được liệt kê ở mức tối thiểu trên tab System:
   • Tên máy tính
   • Hệ điều hành
   • Ngôn ngữ 
   • Hệ thống sản xuất
   • Hệ thống dòng máy
   • BIOS
   • Bộ vi xử lý 
   • Bộ nhớ
   • Phiên bản Direct X  
  5. Để xem thông tin chip đồ họa máy tính, nhấp vào tab Display (hoặc Display1).

   QUAN TRỌNG: Các thông tin được liệt kê trên tab Display (hoặc Display1) có thể xuất hiện rất khác nhau trên máy tính khác nhau, tùy thuộc vào các thiết bị đồ họa được cài đặt.

  6. Các thông tin sau đây có thể được liệt kê trong tab Display:
   • Trong phần Device:
    • Tên
    • Nhà sản xuất
    • Loại Chip
    • Chế độ hiển thị hiện tại
    • Monitor
   • Trong phần Driver:
    • Trình điều khiển chính
    • Phiên bản
    • Ngày
    • Loại Driver
   • Trong phần DirectX:
    • DirectDraw Acceleration
    • Direct3D Acceleration
    • AGP Texture Acceleration