ID bài viết : 00132044 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Hướng dẫn tạo đĩa sửa chữa hệ thống.

Hướng dẫn tạo đĩa sửa chữa hệ thống.

  Đĩa sửa chữa hệ thống có thể được tạo để cho phép bạn boot máy tính và sử dụng công cụ khôi phục hệ thống để giúp bạn khôi phục từ lỗi hệ thống hoặc khôi phục máy tính từ một bản sao toàn bộ hệ thống. Hãy làm theo các bước sau đây để tạo đĩa sửa chữa hệ thống.

  QUAN TRỌNG: Giải pháp này đòi hỏi phải có một ổ đĩa quang có khả năng ghi (burn) đĩa trống.

  1. Đặt đĩa trống vào trong ổ đĩa quang thích hợp.
  2. Nhấn nút Start và trong trường Search programs and files, gõ system repair disc, và sau đó nhấn nút Enter. Image
  3. Trong cửa sổ Create a system repair disc, nhấp vào nút Create disc.
   Image

   LƯU Ý: Trong trường Drive, ổ đĩa quang tương thích nên được tự động hiển thị. Nếu máy tính của bạn có nhiều hơn một ổ đĩa có khả năng tạo một đĩa trống, bạn có thể nhấp vào mũi tên phía dưới và sau đó nhấp để chọn ổ đĩa khác.

  4. Khi cửa sổ Using the system repair disc xuất hiện, lấy đĩa ra khỏi ổ đĩa, thực hiện theo cac hướng dẫn trên màn hình để dán nhãn thích hợp, và sau đó nhấp vào nút Close.
  5. Trong cửa sổ Create a system repair disc, nhấp vào nút OK.