ID bài viết : 00143380 / Sửa lần cuối : 29/02/2016In

Làm thế nào để quay trở lại driver đã được cài đặt trước đó cho Windows Vista.

  Làm thế nào để quay trở lại driver đã được cài đặt trước đó cho Windows Vista.

  Nếu cập nhật driver hoặc cài đặt lại bị lỗi, quá trình sau đây có thể được sử dụng để quay trở lại driver đã được cài đặt trước đó.

  1. Nhấp vào nút Start, sau đó nhấn Control Panel.
  2. Trong cửa sổ Control Panel, nhấp vào System and Maintenance.
  3. Trong cửa sổ System and Maintenance, nhấp vào Device Manager.

   LƯU Ý: Nếu yêu cầu nhập mật khẩu quản trị hoặc lời nhắc User Account Control hiển thị, nhập mật khẩu tương ứng và nhấp Continue.

  4. Trong cửa sổ Device Manager, bấm vào để chọn trình điều khiển thích hợp. 
  5. Trên thanh trình đơn, nhấp vào Action sau đó nhấp vào Properties
  6. Trong menu Properties, nhấp chuột tab Driver.
  7. Nhấn vào nút Roll Back Driver.
  8. Trong cửa sổ Driver Package rollback nhấn vào nút Yes