Sự bền vững

Hướng tới mục tiêu không gây ảnh hưởng đến môi trường 

Với nguồn cảm hứng từ vẻ đẹp của thế giới, Sony đang nỗ lực góp phần bảo tồn Trái đất, đồng thời hỗ trợ các nhà sáng tạo thể hiện hình ảnh đẹp mắt và sáng tạo hơn nữa. Với mục tiêu đến năm 2050 là toàn thể Sony Group không gây ảnh hưởng đến môi trường, chúng tôi đang đẩy nhanh nhiều sáng kiến vì môi trường. 
Hình ảnh logo Road to Zero.

Lưu tâm đến tính bền vững

Sản phẩm của chúng tôi vừa sở hữu thiết kế đầy phong cách, vừa thân thiện với môi trường. Không dùng nhựa trong vật liệu đóng gói, dòng ZX700 chính là cam kết của Sony trong việc giảm tác động đến môi trường do sản phẩm và hoạt động của chúng tôi gây ra. 
Hình ảnh thể hiện các nguyên liệu thô.