THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

 

  1. Tên chương trình: CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT – My Sony VIỆT NAM (“Chương trình”)

  2. Phạm vi áp dụng Chương trình

  2.1 Địa điểm áp dụng
  Chương trình được áp dụng tại Cửa hàng chính thức của Công ty TNHH Sony Electronics Việt Nam (“Sony”) và website bán hàng chính thức của Sony. Cụ thể như sau:

  2.2 Chủng loại sản phẩm được áp dụng

  3. Thời gian áp dụng Chương trình: từ 10/01/2024 cho đến khi có thông báo mới.

  4. Đối tượng áp dụng: Khách hàng có tài khoản Thành viên MySony trong thời gian khuyến mại. Chương trình không áp dụng đối với khách hàng có tài khoản Thành viên My Sony được xác định là của nhân viên Sony và nhân viên của các nhà phân phối/đại lý/trung tâm bảo hành ủy quyền của Sony.
  Ghi chú:
  - Khách hàng có thể đăng ký Thành viên My Sony tại trang các trang web sau:
  - Khách hàng có thể bắt đầu tích điểm ngay sau khi tài khoản My Sony được đăng ký thành công.
  5. Thành viên My Sony
   5.1 Hạng Thành viên My Sony
   • Có 04 (bốn) hạng Thành viên My Sony: Member (được tự động áp dụng cho khách hàng tạo thành công tài khoản Thành viên My Sony), Club, Elite và Platinum.
   • Thời hạn của mỗi hạng Thành viên My Sony: 24 tháng
   5.2 Tiêu chí xét hạng Thành viên My Sony

   Hạng Thành viên My Sony

   Yêu cầu về số điểm tích lũy trong mỗi chu kỳ hạng thành viên

   Thành viên Member

   Không quy định mức tối thiểu

   Thành viên Club

   Từ 1 điểm đến 16.000 điểm

   Thành viên Elite

   Từ 16.001 điểm đến 85.000 điểm

   Thành viên Platinum

   Từ 85.001 điểm trở lên


   5.3 Quyền lợi Thành viên My Sony

   Mỗi hạng Thành viên My Sony sẽ những đặc quyền và dịch vụ khác nhau, cụ thể:


   ĐẶC QUYỀN VÀ DỊCH VỤ

   MEMBER

   CLUB

   ELITE

   PLATINUM

   Điểm tích lũy cho mỗi 1.000 VNĐ

   1x điểm tích lũy

   1x điểm tích lũy

   1,5x điểm tích lũy

   2x điểm tích lũy

   Ưu đãi Chào mừng Thành viên My Sony (*)

   Ưu đãi Giảm giá Sinh nhật (**)

   Được mời tham dự hoạt động trải nghiệm sản phẩm mới

   Được mời tham dự sự kiện chỉ dành riêng cho Thành viên My Sony

    


   Ghi chú:

  (*) Ưu đãi Chào mừng Thành viên My Sony

  (**) Ưu đãi Giảm giá Sinh nhật

  5.4 Hủy tư cách Thành viên My Sony

  Trước khi Khách hàng thực hiện hủy tư cách Thành viên MySony, Khách hàng sẽ nhận được thông báo về việc bị mất điểm tích lũy và tất cả các quyền lợi liên quan như nêu tại Mục 5.3 của Thể lệ chương trình này. Sau khi hủy, Khách hàng sẽ không thể tích điểm cho các giao dịch mua hàng Sony tiếp theo hoặc Khách hàng không thể truy cập vào thông tin Thành viên MySony. Để làm rõ, mã của phiếu quà tặng điện tử (e-voucher) vẫn còn hiệu lực sử dụng sau khi Khách hàng hủy tư cách Thành viên MySony, tuy nhiên Sony không có trách nhiệm cung cấp lại cho Khách hàng các mã của phiếu quà tặng điện tử (voucher) này trong trường hợp Khách hàng không thể truy cập vào trang My Sony Rewards tại “ mysony.sony-asia.com/vn/home/mysonyrewards/ ("MySony Rewards”) để sử dụng hoặc Khách hàng làm mất/thất lạc mã của phiếu quà tặng điện tử (e-voucher).

  Khách hàng có thể tái đăng ký tham gia Chương trình, nhưng số điểm tích lũy thuộc về Tài khoản Thành viên MySony đã bị hủy trước đó sẽ không được khôi phục vào tài khoản Thành viên MySony tái đăng ký.

  6. Nội dung Chương trình

  1. Để tích lũy điểm khi mua hàng tại Online Store, Khách hàng phải đăng nhập vào Online Store trước khi mua hàng thì mới được tích lũy điểm.
  2. Điểm tích lũy cho mỗi 1.000 VNĐ đối với các hạng thành viên cụ thể như sau:
   • Thành viên Member: 1 điểm
   • Thành viên Club: 1 điểm
   • Thành viên Elite: 1,5 điểm
   • Thành viên Platinum: 2 điểm
  3. Điểm tích lũy sẽ được ghi nhận dựa trên số tiền mua hàng sau khi trừ đi các khoản tiền được giảm trừ thuộc các chương trình giảm giá, khuyến mại khác. Điểm được tích lũy dựa trên số tiền mua hàng làm tròn xuống đến phần nghìn đồng nhỏ nhất.:
   • Giá sản phẩm                                                     4,000,000 VNĐ
   • Giảm 30% (chương trình khuyến mại)            - 1,200,000 VNĐ
   • Voucher Chào mừng thành viên                         - 200,000 VNĐ
   • Số tiền cần phải thanh toán         = 2,600,000 VNĐ
   • Số điểm tích lũy                                                        2,600 điểm

   6.3 Điều chỉnh điểm tích lũy

  Trường hợp 1: Trả sản phẩm và hoàn tiền

  6.4 Sử dụng điểm tích lũy

  Khách hàng có thể sử dụng điểm tích lũy theo các hình thức sau:

  1. Sử dụng khi mua sản phẩm tại Cửa hàng hoặc Online Store
   • Khách hàng có thể sử dụng điểm tích lũy để mua sản phẩm SONY tại Cửa hàng hoặc Online Store
   • Tỷ lệ quy đổi điểm để mua sản phẩm SONY 1 điểm = 8 VNĐ
   • Không giới hạn số lượng điểm tích lũy được quy đổi trong mỗi lần mua hàng.
  2. Đổi phiếu quà tặng điện tử (e-voucher)
   • Khách hàng có thể đổi lấy phiếu quà tặng điện tử (e-voucher) của các thương hiệu khác (với nhiều mệnh giá khác nhau như 20.000 VNĐ, 30.000 VNĐ, 50.000 VNĐ, 100.000 VNĐ,…) tại My Sony Rewards
   • Tỷ lệ quy đổi điểm để đổi phiếu quà tặng là 1 điểm = 6 VNĐ
   • Phiếu quà tặng điện tử (voucher) của các thương hiệu khác được cung cấp bởi nhà cung cấp WOGI. Trong trường hợp thay đổi nhà cung cấp phiếu quà tặng, Sony sẽ thông báo nội dung thay đổi này trên trang web của My Sony Rewards.
   • Cách thức hoạt động:
    • Khách hàng đăng nhập vào trang My Sony Rewards để chọn phiếu quà tặng điện tử (e-voucher) mong muốn.
    • Danh sách chi tiết các phiếu quà tặng điện tử (e-voucher) được hiển thị trong Danh mục phần thưởng (Lifestyle rewards) trên trang My Sony Rewards.
    • Sau khi xác nhận đổi thưởng, điểm tích lũy của Khách hàng sẽ được trừ ngay lập tức.
    • Ngay sau khi điểm được đổi thành công, mã của phiếu quà tặng điện tử (e-voucher) mà Khách hàng đã chọn sẽ xuất hiện trong Phần thưởng của tôi (My rewards) trên trang My Sony Rewards.
    • Khách hàng dùng mã của phiếu quà tặng điện tử (e-voucher) trực tiếp tại cửa hàng hoặc website hoặc ứng dụng di động của thương hiệu tương ứng để mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ được cung cấp bởi các thương hiệu đó.

      

  7. Các quy định khác