BRAVIA XR 

Tivi trí tuệ nhận thức đầu tiên trên thế giới

Đắm chìm hoàn toàn trong trải nghiệm hồi hộp và xúc động chân thực như chính thế giới quanh ta.

TIN TỨC MỚI NHẤT