Âm thanh độ phân giải cao

Âm thanh độ phân giải cao

Âm thanh độ phân giải cao
Người phụ nữ đang thưởng thức âm thanh độ phân giải cao Người phụ nữ đang thưởng thức âm thanh độ phân giải cao

Thưởng thức âm nhạc theo đúng ý đồ của người nghệ sĩ

Thưởng thức âm nhạc của bạn gần với bản thu âm phòng thu ban đầu với nhiều sản phẩm Âm thanh độ phân giải cao (High-Resolution Audio) của chúng tôi. 

Âm thanh độ phân giải cao là gì?

Thuật ngữ này đề cập đến một tập hợp các quy trình và định dạng kỹ thuật số cho phép mã hóa và phát lại nhạc bằng cách sử dụng tỷ lệ lấy mẫu cao hơn so với tiêu chuẩn được sử dụng trong đĩa CD.
Biểu đồ ghi analog gốc

Bản ghi analog nguyên bản

Biểu đồ CD 16 bit/44,1 kHz

CD: 16-bit/44.1 kHz  

Biểu đồ Âm thanh độ phân giải cao ở 24 bit/96 kHz

Âm thanh độ phân giải cao ở 24-bit/96 kHz

Các biểu đồ ở trên bắt đầu với các sóng âm thanh tương tự ban đầu và minh họa tốc độ lấy mẫu thấp của đĩa CD so với tần số lớn hơn được sử dụng để ghi Âm thanh độ phân giải cao. Không có tiêu chuẩn duy nhất cho Âm thanh độ phân giải cao, nhưng các thông số kỹ thuật thường được sử dụng nhất là 24-bit/96 kHz (truyền dữ liệu nhiều hơn 3,2 lần so với CD) và 24-bit/192 kHz (truyền dữ liệu nhiều hơn 6,5 lần so với CD).

TÌM KIẾM SẢN PHẨM

HỖ TRỢ