Vật liệu hỗn hợp gốc

Vật liệu giấy do Sony phát triển

Vì môi trường và vì tương lai

Sony tham gia vào nhiều hoạt động bảo tồn môi trường, trong đó có việc sử dụng bao bì sản phẩm làm từ giấy thay vì chỉ dựa vào bao bì nhựa đối với một số sản phẩm.

Vật liệu hỗn hợp gốc là gì?

Vật liệu hỗn hợp gốc là một loại vật liệu giấy do Sony phát triển hướng đến môi trường. Vật liệu này không dựa vào nhựa gốc dầu mỏ và có thể được tạo hình để đáp ứng nhiều nhu cầu bao bì khác nhau.

Sự ra đời của Vật liệu hỗn hợp gốc

Phát triển hướng đến môi trường

Dù đa số sản phẩm giấy đến từ cây lâu năm đã trưởng thành, nhưng cây có chu kỳ sinh trưởng dài cần con người trông nom qua nhiều thế hệ. Vật liệu hỗn hợp gốc của chúng tôi dùng các cây như tre và mía vốn lớn nhanh. Chúng tôi cũng ý thức được tác động từ người trồng và sản xuất, nên luôn cân nhắc đến môi trường trong quá trình sinh trưởng và thu hoạch.

1. Cây lâu năm 2. Cây trồng ngắn ngày 3. Cây non 4. Cây đang lớn 5. Tỉa cành 6. Phân loại và thu hoạch 7. Khoảng thời gian hấp thụ CO2

Thu mua Vật liệu hỗn hợp gốc
Phát triển bao bì đa năng

Sony sản xuất nhiều loại sản phẩm với hình dạng bao bì khác nhau. Cam kết về tính bền vững là động lực thôi thúc chúng tôi tạo ra các công thức Vật liệu hỗn hợp gốc đa dạng, giúp chế tạo bao bì dễ đúc để đáp ứng nhiều sản phẩm và mục đích khác nhau.

Nâng cao nhận thức thông qua bao bì

Thông qua việc sử dụng các vật liệu có tính xúc giác và chất lượng cao – được chế tạo hướng đến môi trường – chúng tôi mong muốn nâng cao nhận thức về môi trường cho tất cả những ai chạm vào bao bì sản phẩm.

Lưu tâm đến toàn bộ bao bì

Vật liệu hỗn hợp gốc là một loại vật liệu đa năng có thể đúc và dùng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm hộp bên ngoài, hộp bên trong, phần đệm, ống bọc ngoài, tấm bảo vệ sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, v.v.

Logo Sony được in nổi bằng vật liệu giấy
Giảm sử dụng mực

Từ ngữ và văn bản có thể được tái tạo bằng cách in nổi mà không cần sử dụng mực.

Không sử dụng phẩm màu không cần thiết

Sản phẩm cuối cùng không sử dụng phẩm màu để toát lên vẻ ngoài hữu cơ lôi cuốn.

Hình ảnh vật liệu giấy
Quy trình chế tạo lưu tâm đến việc tái chế

Bao bì làm từ Vật liệu hỗn hợp có thể được thu gom cùng các vật liệu giấy khác mà không cần phân loại thêm, giúp cho việc tái chế thành giấy mới trở nên dễ dàng.

1. Tái chế thành giấy mới 2. Sản xuất 3. Thu mua 4. Gom làm vật liệu 5. Xử lý như chất thải

Hiện tại và tương lai của bao bì
Ảnh chân dung nhà thiết kế
Kenichi Hirose

Nhà thiết kế
Trung tâm sáng tạo
Sony Group Corporation

Mục đích của việc sử dụng vật liệu này là "truyền tải ý tưởng" cho khách hàng để họ có ý thức hơn về môi trường. Chúng tôi nghĩ rằng cần cho họ biết “ở đâu”, “cái gì”, “như thế nào” và “tại sao”. Về bản chất, đối với Sony, nhận thức về môi trường không thể dễ dàng đạt được chỉ bằng việc cung cấp sản phẩm. Các chu kỳ môi trường xảy ra phụ thuộc vào hành động của những người hiểu khái niệm đó. Dựa trên ý tưởng này, chúng tôi đã tìm hiểu nhiều môi trường khác nhau, lựa chọn cẩn thận các nguyên liệu thô và tận dụng tối đa các đặc tính của chúng để kết hợp lại, tạo ra các vật liệu tối ưu về mặt chức năng và chuyển đổi chúng thành “vật liệu truyền tải ý tưởng”. Chúng tôi hy vọng bao bì này sẽ giúp truyền tải thông điệp đến mọi người.