Vật liệu hỗn hợp gốc của Sony

Bao bì làm từ 100% vật liệu giấy

Bảo vệ trái đất tươi đẹp hướng tới tương lai

Sony Group tham gia vào nhiều hoạt động bảo tồn môi trường, trong đó có việc sử dụng bao bì sản phẩm làm từ giấy thay vì chỉ dựa vào bao bì nhựa.

"Vật liệu hỗn hợp gốc của Sony" là gì?

“Vật liệu hỗn hợp gốc” là một vật liệu bền bằng giấy do Sony phát triển. Vật liệu này phù hợp với nhiều loại bao bì khác nhau và ít ảnh hưởng đến môi trường hơn nhựa nguyên sinh.

Sự ra đời của “Vật liệu hỗn hợp gốc"

Chế tạo từ vật liệu bền vững

Thu hoạch từ một loại cây ngắn ngày để giảm tác động đến môi trường so với nhựa

Trong khi hầu hết sản phẩm giấy được làm từ cây lâu năm trưởng thành, bao bì hỗn hợp của chúng tôi sử dụng các loại cây trồng ngắn ngày như tre và mía. Việc sản xuất từ cây có chu kỳ sinh trưởng ngắn tạo ra ít khí CO2 hơn vì có thể trồng, phân loại và thu hoạch tùy nhu cầu, không cần lấy gỗ và chăm sóc trong suốt chu kỳ như đối với cây lâu năm.

1. Cây lâu năm 2. Cây trồng ngắn ngày 3. Cây non 4. Cây đang lớn 5. Tỉa cành 6. Phân loại và thu hoạch 7. Khoảng thời gian hấp thụ CO2

Tính bền vững thông qua vật liệu xanh
Phát triển bao bì đa năng và bền vững

Sản phẩm của Sony có nhiều loại bao bì có hình dạng khác nhau.
Cũng những vật liệu đó được sử dụng để tạo các nguyên mẫu có thể thay đổi thành nhiều hình dạng khác nhau nhờ việc điều chỉnh công thức nhiều lần.

Nâng cao nhận thức thông qua bao bì

Giảm vật liệu đệm và đóng gói

Việc sử dụng các vật liệu tinh tế, chất lượng cao – được chế tạo nhằm mục đích bảo vệ môi trường – không chỉ góp phần vào mục tiêu bền vững của chính chúng tôi mà chúng tôi tin rằng sẽ còn thúc đẩy nhận thức về môi trường tốt hơn ở người dùng.

Lưu tâm đến toàn bộ bao bì

Hộp bao ngoài, hộp bên trong, ống bọc ngoài, đệm... tất cả đều được chế tạo 100% từ “Vật liệu hỗn hợp gốc” của Sony.
Đây là loại vật liệu đa năng có thể đúc và dùng cho nhiều mục đích khác nhau.

Logo Sony được in nổi bằng vật liệu giấy
Giảm sử dụng mực

Từ ngữ và văn bản có thể được tái tạo bằng cách in nổi mà không cần sử dụng mực.

Không sử dụng phẩm màu không cần thiết

Sản phẩm cuối cùng không sử dụng phẩm màu để giữ được vẻ ngoài hữu cơ ấn tượng, ngoài ra còn có thể xử lý an toàn hơn và sử dụng ít tài nguyên hơn.

Hình ảnh vật liệu giấy
Quy trình chế tạo lưu tâm đến việc tái chế

Bao bì làm từ Vật liệu hỗn hợp có thể được thu gom cùng các vật liệu giấy khác mà không cần phân loại thêm, giúp cho việc tái chế thành giấy mới trở nên dễ dàng.

1. Tái chế thành giấy mới 2. Sản xuất 3. Thu mua 4. Gom làm vật liệu 5. Xử lý như chất thải

Hướng tới bao bì bền vững

Hiện tại và tương lai của bao bì

Ảnh chân dung nhà thiết kế
Kenichi Hirose

Nhà thiết kế
Trung tâm sáng tạo
Sony Group Corporation

Mục đích của việc sử dụng vật liệu này là "truyền tải ý tưởng" cho khách hàng để họ có ý thức hơn về môi trường. Chúng tôi nghĩ rằng cần cho họ biết “ở đâu”, “cái gì”, “như thế nào” và “tại sao”. Về bản chất, đối với Sony, nhận thức về môi trường không thể dễ dàng đạt được chỉ bằng việc cung cấp sản phẩm. Các chu kỳ môi trường xảy ra phụ thuộc vào hành động của những người hiểu khái niệm đó. Dựa trên ý tưởng này, chúng tôi đã tìm hiểu nhiều môi trường khác nhau, lựa chọn cẩn thận các nguyên liệu thô và tận dụng tối đa các đặc tính của chúng để kết hợp lại, tạo ra các vật liệu tối ưu về mặt chức năng và chuyển đổi chúng thành “vật liệu truyền tải ý tưởng”. Chúng tôi hy vọng bao bì này sẽ giúp truyền tải thông điệp đến mọi người.