ID bài viết : 00290318 / Sửa lần cuối : 26/02/2023In

Tai nghe (earbud) của tôi không kết nối được với ứng dụng Headphones Connect hoặc ứng dụng không phát hiện ra tai nghe của tôi

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Nếu sự cố này xảy ra, hãy cập nhật ứng dụng Sony | Headphones Connect lên phiên bản mới nhất và kết nối lại tai nghe.

  • Nếu có phần mềm mới cho tai nghe của bạn, bạn sẽ được thông báo về bản cập nhật phần mềm khi mở ứng dụng hoặc một biểu ngữ sẽ xuất hiện ở cuối ứng dụng


   Thông báo về bản cập nhật phần mềm


   Biểu ngữ thông báo bản cập nhật phần mềm

  Nếu sự cố vẫn xảy ra, hãy làm theo các bước sau đây và kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục chưa sau khi bạn hoàn thành từng bước.

  1. Khởi động lại thiết bị di động.
  2. Đối với Tai nghe Truly Wireless, hãy đặt tai nghe vào hộp sạc, đóng nắp và đợi vài giây trước khi tháo tai nghe ra.
  3. Khôi phục cài đặt gốc tai nghe.
  4. Cài đặt lại tai nghe.