ID bài viết : 00299134 / Sửa lần cuối : 04/09/2023In

Không thể kết nối tai nghe với thiết bị iOS bằng ứng dụng Sony | Music Center hoặc Sony | Headphones Connect.

  Để tai nghe kết nối với thiết bị iOS, nếu iOS của bạn là phiên bản 13 trở lên, bạn cần cho phép truy cập Bluetooth trong ứng dụng Sony | Music Center hoặc Sony | Headphones Connect. Nếu bạn đang sử dụng iOS phiên bản 14 trở lên và muốn sử dụng ứng dụng Sony | Music Center, hãy cho phép truy cập Bluetooth trong ứng dụng và Local Network (Mạng cục bộ) cũng phải được bật.

  Hãy làm theo các bước sau đây để bật các cài đặt này:

  1. Trên menu Settings (Cài đặt) iOS, chọn ứng dụng Sony | Music Center hoặc Sony | Headphones Connect.
   Lưu ý: Các cài đặt phải được thiết lập cho từng ứng dụng.
  2. Bật Bluetooth.
  3. Đối với Sony | Music Center với iOS 14 trở lên, bật Local Network (Mạng cục bộ).