ID bài viết : 00276966 / Sửa lần cuối : 06/09/2023In

Khi tai nghe được kết nối với máy tính, không có âm thanh hoặc micrô không hoạt động.

Cách chuyển các cài đặt loa hoặc micrô của máy tính sang cài đặt tai nghe.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Nếu bạn đã kết nối thành công tai nghe với máy tính qua Bluetooth nhưng không thể nghe được âm thanh hoặc micrô không hoạt động, bạn có thể cần thay đổi các cài đặt máy tính:

  Lưu ý: Các mục menu hiển thị trên máy tính có thể khác nhau tùy thuộc vào mẫu máy hoặc phiên bản hệ điều hành.

  Đối với Windows 11

  1. Mở menu Start (Bắt đầu) và chọn Settings (Cài đặt).
  2. Chọn System (Hệ thống).
  3. Chọn Sound (Âm thanh).
  4. Cuộn xuống menu Advanced (Nâng cao) và chọn More sound settings (Cài đặt âm thanh khác).
  5. Trong tab Playback (Phát lại), chọn Headphones (Tai nghe) và nhấp vào Set as Default Device (Đặt làm thiết bị mặc định).
  6. Chọn OK để đóng màn hình cài đặt.

  Đối với Windows 10

  1. Ở bên phải của màn hình máy tính, nhấp chuột phải vào biểu tượng Speaker (Loa).
  2. Chọn Open Sound settings (Mở cài đặt âm thanh), sau đó chọn Sound Control Panel (Bảng điều khiển âm thanh).
  3. Chọn tab Playback (Phát) để hiển thị danh sách thiết bị.
  4. Chọn Headset (Tai nghe) được gắn nhãn Hands-free (Rảnh tay) và nhấp vào Set as Default Device (Đặt làm thiết bị mặc định).
   Lưu ý: Nếu bạn có tai nghe khác có cùng tên này, hãy đảm bảo chọn mẫu tai nghe có nhãn Hand-Free (Rảnh tay).
  5. Chọn OK để đóng màn hình cài đặt.

  Đối với Windows 8.1

  1. Ở bên phải của màn hình máy tính, nhấp chuột phải vào biểu tượng Speaker (Loa).
  2. Chọn Playback devices (Thiết bị phát lại).
  3. Chọn Headset (Tai nghe) được gắn nhãn Hands-free (Rảnh tay) và nhấp vào Set as Default Device (Đặt làm thiết bị mặc định).
   Lưu ý: Nếu bạn có tai nghe khác có cùng tên này, hãy đảm bảo chọn mẫu tai nghe có nhãn Hand-Free (Rảnh tay).
  4. Chọn OK để đóng màn hình cài đặt.

  Nếu các cài đặt trên không hoạt động, hãy thử các cách sau đây:

  1. Tắt tai nghe rồi bật lại.
   Lưu ý đối với tai nghe Truly Wireless: Để tắt tai nghe, hãy đặt tai nghe vào hộp sạc, đóng nắp lại, sau đó lấy tai nghe ra.
  2. Khởi động lại máy tính.
  3. Khôi phục cài đặt gốc tai nghe.
  4. Cài đặt lại tai nghe.
   Lưu ý:
   • Sau khi cài đặt lại tai nghe, tai nghe sẽ quay về cài đặt gốc và xóa toàn bộ thông tin ghép nối Bluetooth. Sau khi cài đặt lại, hãy xóa thông tin ghép nối khỏi máy tính và thực hiện ghép nối lại.
   • Nếu bạn đã kết nối với máy tính bằng tai nghe có tên LE-xxxxx (model name) thì tai nghe được ghép nối với máy tính ở chế độ Năng lượng thấp và có thể gây ra lỗi kết nối Bluetooth hoặc không thể nghe được âm thanh từ tai nghe. Để tránh xảy ra lỗi này, hãy ghép nối tai nghe có tên without LE-xxxxx. Nếu chỉ hiển thị LE-xxxxx khi ghép nối, hãy chờ một lúc để hiển thị tên mẫu tai nghe without LE-xxxxx.
  5. Nếu bạn có thể sử dụng một ứng dụng hoặc máy tính khác, hãy kiểm tra xem sự cố có được giải quyết khi kết nối với chúng hay không.