ID bài viết : 00303697 / Sửa lần cuối : 17/12/2023In

Chức năng Cử chỉ đầu (WF-1000XM5)

  Chức năng Head Gesture (Cử chỉ đầu) hiện chỉ được hỗ trợ trên WF-1000XM5.

  Chức năng Head Gesture (Cử chỉ đầu) cho phép bạn điều khiển tai nghe chỉ bằng cách gật đầu hoặc lắc đầu khi có cuộc gọi đến hoặc khi sử dụng Auto Play (Beta).

  Thực hiện các cử chỉ với tư thế hướng mặt về phía trước để có thể dễ dàng nhận ra cái gật đầu và cái lắc đầu của bạn.

  • Nhận cuộc gọi: Gật đầu.

  • Từ chối cuộc gọi: Lắc đầu.

  Để bật hoặc tắt Head Gesture (Cử chỉ đầu), hãy mở ứng dụng Sony | Headphone Connect được kết nối với WF-1000XM5, vào phần System (Hệ thống) trong bảng điều khiển chính và tìm Head Gesture (Cử chỉ đầu).

  Lưu ý:

  • Nếu bạn chỉ sử dụng một bên tai nghe, các chức năng có thể không hoạt động bình thường.
  • Các chức năng có thể không hoạt động bình thường với điều khiển bằng cử chỉ đầu tùy thuộc vào thiết bị được kết nối hoặc ứng dụng bạn đang sử dụng.
  • Auto Play (Beta) không sử dụng được ở một số quốc gia và khu vực nhất định.

  Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về ứng dụng Sony | Headphones Connect bằng cách truy cập phần Lợi ích khi sử dụng ứng dụng Sony | Headphones Connect