Ứng dụng Sony | Headphones Connect là một ứng dụng tiện ích giúp bạn nhanh chóng kết nối tai nghe Bluetooth tương thích với điện thoại thông minh của bạn. Sau khi tạo kết nối, ứng dụng cho phép bạn tùy chỉnh các cài đặt âm thanh để hoạt động với tai nghe của bạn.

Hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp Headphones Connect để biết thêm chi tiết về cách sử dụng ứng dụng, các chức năng của ứng dụng và các thiết bị tương thích.

Nhấp vào nút thích hợp bên dưới để tải xuống ứng dụng Sony | Headphones Connect cho Android hoặc iOS.

Sony | Headphones Connect trên Google Play
Sony | Headphones Connect trên App Store

Lưu ý: Ứng dụng này chỉ dành cho điện thoại thông minh Android hoặc iPhone. Ứng dụng này không tương thích với máy tính.