ID bài viết : 00280562 / Sửa lần cuối : 13/03/2024In

Cách khôi phục cài đặt gốc hoặc cài đặt lại tai nghe không dây

  Lưu ý:

  • Nếu không thể bật tai nghe hoặc tai nghe không hoạt động chính xác, bạn có thể khôi phục cài đặt gốc và/hoặc cài đặt lại tai nghe để giải quyết sự cố
  • Cách thức thiết lập lại khác nhau tùy theo sản phẩm. Nếu mẫu sản phẩm của bạn không được liệt kê dưới đây, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.
  • Các cài đặt sẽ được khôi phục lại trạng thái ban đầu sau khi cài đặt lại. Các cài đặt ví dụ như ngôn ngữ của hướng dẫn bằng giọng nói cũng sẽ trở về cài đặt gốc.

  Chọn loại hoặc mẫu tai nghe thích hợp để biết các bước khôi phục cài đặt gốc:

  Choàng đầu

  Truly Wireless

  Tai nghe in-ear / Tai nghe off-ear

  Lưu ý: Để tìm hiểu cách ghép nối tai nghe Bluetooth của bạn với thiết bị khác, hãy tham khảo bài viết này