ID bài viết : 00265965 / Sửa lần cuối : 15/08/2023In

Có tiếng bíp bất thường, cảm biến cảm ứng không hoạt động hoặc tai nghe tự khởi động lại.

  Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố này:

  1. Sử dụng ứng dụng Sony | Headphones Connect, cập nhật tai nghe lên phiên bản mới nhất.
  2. Cập nhật tất cả các ứng dụng phát trực tuyến nhạc lên phiên bản mới nhất, sau đó khởi động lại thiết bị đã kết nối.
   Lưu ý: Tùy thuộc vào ứng dụng phát trực tuyến nhạc, sự cố này có thể xảy ra ngay cả khi bạn không phát nhạc bằng ứng dụng đó.
  3. Đặt tai nghe vào trong hộp sạc, đóng nắp rồi đeo lại.
  4. Khôi phục cài đặt gốc tai nghe.
  5. Cài đặt lại tai nghe.
   Lưu ý: Bạn có thể xem cách khôi phục cài đặt gốc hoặc cài đặt lại tai nghe bằng cách làm theo: