ID bài viết : 00230396 / Sửa lần cuối : 03/02/2022In

Cách kiểm tra mức pin còn lại của hộp sạc.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Bạn có thể kiểm tra gần đúng mức pin còn lại của hộp sạc khi đặt tai nghe vào hộp sạc.

  • Nếu đèn báo màu đỏ của hộp sạc và tai nghe sáng lên:
   Mức pin còn lại trong khoảng từ 30% đến 100% và bạn có thể sạc tai nghe bình thường bằng hộp sạc.

  • Nếu đèn báo màu đỏ của hộp sạc và tai nghe sáng lên, nhưng đèn báo màu đỏ của hộp sạc nhấp nháy trong vòng 15 giây sau khi đóng nắp hộp sạc:
   Mức pin còn lại trong khoảng từ 5% đến 30%, nghĩa là dung lượng pin còn lại của hộp sạc ít hơn mức cần thiết để sạc đầy tai nghe.

  • Nếu đèn báo màu đỏ của tai nghe không sáng lên, hoặc đèn báo tắt ngay lập tức:
   Mức pin còn lại của hộp sạc chưa đầy 5% và bạn không thể sạc tai nghe.

  LƯU Ý:

  • Bạn có thể kiểm tra mức pin còn lại của tai nghe bằng cách sử dụng ứng dụng Sony | Headphones Connect (Phiên bản 6.0.0 trở lên).
   Đối với WF-1000XM3, phiên bản firmware của tai nghe cũng phải từ 2.0.2 trở lên.
  • Bạn không thể kiểm tra mức pin còn lại của hộp sạc trong khi đang sạc hộp sạc.