ID bài viết : 00190361 / Sửa lần cuối : 18/02/2024In

Tôi nên làm gì nếu tôi làm mất hộp sạc hoặc một bên của tai nghe không dây?

Tôi có thể mua hộp sạc hay chỉ một bên tai nghe không?

  • Đối với LinkBuds S (WF-LS900N), LinkBuds (WF-L900), WF-1000XM5, WF-1000XM4 hoặc WF-SP800N: Hai bên của tai nghe đều được thiết lập sẵn thông tin cho phép chúng giao tiếp với nhau. Chỉ có thể định cấu hình các cài đặt này tại Trung tâm bảo hành khi có cả ba bộ phận. Vì lý do này, bạn không thể chỉ thay thế một bộ phận bị thiếu.
   Lưu ý: Hộp sạc được bán dưới dạng phụ tùng thay thế.
  • Đối với LinkBuds UC: Tai nghe và thiết bị thu phát USB đều được cài đặt sẵn thông tin cho phép chúng giao tiếp với nhau. Chỉ có thể định cấu hình các cài đặt này tại Trung tâm bảo hành khi có cả bốn bộ phận. Vì lý do này, bạn không thể chỉ thay thế một bộ phận bị thiếu.
   Lưu ý: Hộp sạc được bán dưới dạng phụ tùng thay thế.
  • Đối với WF-C700N, WF-C500, WF-XB700: Tai nghe và hộp sạc không có sẵn riêng lẻ.
  • Đối với tai nghe Truly Wireless khác: Hai bên của tai nghe và hộp sạc đều được thiết lập sẵn thông tin cho phép chúng giao tiếp với nhau, chẳng hạn như kết nối một chạm. Chỉ có thể định cấu hình các cài đặt này tại Trung tâm bảo hành khi có cả ba bộ phận. Vì lý do này, bạn không thể chỉ thay thế một bộ phận bị thiếu.

   Nếu bạn làm mất hộp sạc hoặc một bên của tai nghe, vui lòng gửi các bộ phận còn lại đến Trung tâm bảo hành để có thể thay thế bộ phận bị thiếu và cài đặt lại với các bộ phận còn lại.

  Lưu ý: Bảo hành không bao gồm chi phí thay thế các bộ phận bị mất hoặc bị thiếu.


  Sau khi bạn nhận được thiết bị thay thế, hãy thực hiện quá trình cài đặt lại tiêu chuẩn.

  Vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp này để biết hướng dẫn về cách cài đặt lại tai nghe.