ID bài viết : 00198810 / Sửa lần cuối : 28/07/2022In

Cách ghép nối loa Bluetooth với một thiết bị nguồn.

  Trang này hướng dẫn ghép nối loa Bluetooth với một thiết bị nguồn như máy nghe nhạc Walkman, điện thoại thông minh, máy tính hoặc Tivi Sony.

  Chuẩn bị

  Trước khi bắt đầu thao tác ghép nối, vui lòng xác nhận những nội dung sau đây:

  • Hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng hoặc hướng dẫn trợ giúp để biết thông tin về mẫu máy cụ thể.
  • Đặt thiết bị nguồn cách xa loa Bluetooth không quá 1 m (3 feet).
  • Đảm bảo cả loa Bluetooth và thiết bị nguồn đều được sạc đủ điện.

  Quy trình ghép nối Loa Bluetooth

  Sau khi thiết bị Bluetooth đã ghép nối, không cần ghép nối lại, ngoại trừ trong các trường hợp sau đây:

  1. Bật loa. Đèn báo (nguồn) sẽ sáng lên và/hoặc đèn báo (Bluetooth) bắt đầu nhấp nháy.
   LƯU Ý:
   • Khi bạn bật loa lần đầu tiên sau khi mua, đèn báo (Bluetooth) sẽ bắt đầu nhấp nháy nhanh và loa tự động chuyển sang chế độ ghép nối. Chuyển sang bước3.
   • Khi bạn bật loa, loa sẽ tìm cách tạo kết nối Bluetooth với thiết bị Bluetooth đã kết nối sau cùng. Nếu thiết bị đó ở gần và chức năng BLUETOOTH được bật thì kết nối BLUETOOTH sẽ được thiết lập tự động và đèn báo (Bluetooth) sẽ bật sáng. Khi bạn muốn kết nối một thiết bị Bluetooth khác, trước tiên hãy ngắt kết nối Bluetooth hiện tại bằng cách vận hành thiết bị nguồn Bluetooth hiện đang kết nối.
  2. Nhấn và giữ nút (nguồn) PAIRING (GHÉP NỐI) cho đến khi bạn nghe được hướng dẫn bằng giọng nói và đèn báo (Bluetooth) bắt đầu nháy nhanh. Loa chuyển sang chế độ ghép nối.
  3. Thực hiện quy trình ghép nối trên thiết bị nguồn Bluetooth để phát hiện loa.
   LƯU Ý: Hoàn thành các thao tác ghép nối của thiết bị nguồn trong 5 phút. Chế độ ghép nối của loa kết thúc sau 5 phút. Nếu chế độ ghép nối kết thúc, bạn phải bắt đầu các thao tác ghép nối lại từ đầu cho loa.

   Quy trình ghép nối thiết bị nguồn Bluetooth:
  4. Kiểm tra để đảm bảo đèn báo (Bluetooth) đã chuyển từ nhấp nháy sang sáng liên tục. Khi loa được kết nối thành công với thiết bị nguồn, đèn báo (Bluetooth) sẽ tiếp tục sáng.

  Thông tin hữu ích về ghép nối Bluetooth

  • Khi loa được khôi phục về cài đặt gốc, tất cả thông tin ghép nối sẽ bị xóa.
  • Thông tin ghép nối có thể bị xóa sau khi sửa chữa, v.v.
  • Nếu bạn vượt quá số lượng thiết bị Bluetooth tối đa có thể ghép nối (khoảng 8), thông tin ghép nối cũ nhất sẽ bị ghi đè và thay thế bằng bất kỳ thông tin ghép nối nào mới.
  • Khi thông tin ghép nối cho loa đã bị xóa khỏi thiết bị nguồn Bluetooth.