ID bài viết : 00159673 / Sửa lần cuối : 08/05/2024In

Tôi có thể sử dụng thiết bị âm thanh Bluetooth với Google TV™ hoặc Android TV™ của tôi không?

  Nếu Google TV hoặc Android TV của bạn hỗ trợ Cấu hình phân phối âm thanh nâng cao (A2DP) Bluetooth, bạn có thể kết nối các thiết bị âm thanh Bluetooth ví dụ như tai nghe hoặc loa và nghe âm thanh Tivi thông qua các thiết bị đó. Kiểm tra xem Tivi nào hỗ trợ A2DP hoặc các thiết bị âm thanh Sony tương thích:

  Kiểm tra xem Tivi của bạn có hỗ trợ A2DP không

  Bạn có thể kiểm tra các mẫu Tivi trên trang web hỗ trợ của chúng tôi bằng cách chuyển đến phần Thông số kỹ thuật trên trang sản phẩm của bạn. Nếu mẫu Tivi của bạn hỗ trợ tai nghe Bluetooth, A2DP sẽ hiển thị trong phần Bluetooth profile (Cấu hình Bluetooth).

  Lưu ý:

  • Chúng tôi không đảm bảo hoạt động với tất cả các thiết bị âm thanh Bluetooth. Tham khảo danh sách mẫu máy tương thích cho các thiết bị đã được xác nhận.
  • Bạn cũng có thể kiểm tra các mẫu Tivi áp dụng bằng cách xác nhận xem A/V sync (Đồng bộ hóa A/V) có sẵn trên menu Settings (Cài đặt) không. Nếu A/V sync (Đồng bộ hóa A/V) có sẵn thì tức là mẫu Tivi của bạn có hỗ trợ A2DP và có thể sử dụng các thiết bị âm thanh Bluetooth:
   • Nếu điều khiển từ xa của bạn có nút Cài đặt nhanh (cờ lê hoặc bánh răng), nhấn nút Quick Settings (Cài đặt nhanh) Chọn Settings (Cài đặt) → Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) → Audio output (Đầu ra âm thanh) → Bluetooth device settings (Cài đặt thiết bị Bluetooth) → Kiểm tra xem có tùy chọn A/V sync (Đồng bộ hóa A/V) hay không.
    Lưu ý: Nếu Bluetooth device settings (Cài đặt thiết bị Bluetooth) không hiển thị, hãy bỏ qua bước này.
   • Nếu điều khiển từ xa của bạn không có nút Cài đặt nhanh (cờ lê (Cài đặt nhanh) hoặc bánh răng), nhấn nút HOME và chọn Settings (Cài đặt). Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) Audio output (Ngõ ra âm thanh) Kiểm tra xem A/V sync (Đồng bộ hóa A/V) có sử dụng được hay không.
    • Chọn Sound (Âm thanh) Kiểm tra xem có A/V sync (Đồng bộ hóa A/V) trong mục không.

  Kiểm tra danh sách mẫu thiết bị tương thích

  Chọn dòng Tivi của bạn. Các mẫu máy trong danh sách là những mẫu máy chúng tôi đã xác nhận các thao tác kết nối Bluetooth.

  Lưu ý: Các thiết bị Bluetooth hỗ trợ A2DP không có trong danh sách mẫu máy tương thích có thể hoạt động với Tivi của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo chức năng, độ trễ âm thanh, ảnh hưởng từ môi trường xung quanh, v.v.

  Dòng Tivi năm 2024

  Dòng Tivi năm 2023

  Dòng Tivi năm 2022 (không phải dòng X74K_X75K và W8K)

  Dòng Tivi năm 2022 (Dòng X74K, X75K)

  Dòng Tivi năm 2021

  Dòng Tivi năm 2020

  Dòng Tivi năm 2019 hoặc dòng trước đó

  Lưu ý:

  • Đảm bảo Tivi của bạn và các thiết bị âm thanh khác có bản cập nhật phần mềm mới nhất. Bạn có thể cài đặt bản cập nhật phần mềm mới nhất cho mẫu Tivi của bạn hoặc các thiết bị âm thanh khác của Sony từ trang web Hỗ trợ của Sony. Để biết cách cập nhật Tivi, hãy tham khảo bài viết Cách cập nhật phần mềm.
  • Chỉ có thể kết nối một thiết bị âm thanh Bluetooth với Tivi mỗi lần. Có thể kết nối các thiết bị Bluetooth khác ngoài thiết bị âm thanh Bluetooth cùng lúc.
  • Codec được sử dụng khi truyền thiết bị âm thanh Bluetooth là SBC (Sub-Band Coding - Mã hóa dải tần con). (LDAC, AAC, aptX, eSBC, v.v. không được hỗ trợ.)
  • Tùy thuộc vào ứng dụng Tivi được dùng hoặc thiết bị âm thanh Bluetooth được kết nối, một số thao tác điều khiển ứng dụng từ thiết bị âm thanh Bluetooth có thể không hoạt động. Trong những trường hợp như vậy, hãy sử dụng điều khiển từ xa của Tivi để vận hành ứng dụng.
  • Khi kết nối BRAVIA TV với các thiết bị Bluetooth bằng tính năng kết nối đa điểm, có thể xảy ra hiện tượng trễ âm thanh tạm thời hoặc giảm tốc độ nhận dạng micrô của điều khiển từ xa.

  Bài viết liên quan: