ID bài viết : 00084968 / Sửa lần cuối : 17/07/2023In

Không thể kết nối tai nghe hoặc loa với thiết bị khi tôi đã ghép nối tai nghe hoặc loa với nhiều thiết bị

    Nếu bạn đã ghép nối tai nghe hoặc loa với nhiều thiết bị, tai nghe hoặc loa sẽ tự động chuyển kết nối Bluetooth sang thiết bị đã kết nối lần cuối.

    Tuy nhiên, nếu tai nghe hoặc loa trước đó đã kết nối với một số thiết bị khác, việc chỉ bật một thiết bị khác có thể không phải lúc nào cũng cho phép kết nối. Trong trường hợp đó, hãy sử dụng cài đặt Bluetooth trên thiết bị để kết nối với tai nghe hoặc loa.

    Gợi ý: Nếu vẫn không thiết lập được kết nối, hãy kiểm tra cài đặt Bluetooth trên các thiết bị được ghép nối khác để tìm thiết bị hiện đang được kết nối với tai nghe hoặc loa và ngắt kết nối Bluetooth đó. Sau đó, sử dụng lại cài đặt Bluetooth trên thiết bị mong muốn để kết nối với tai nghe hoặc loa.

    Nếu sự cố vẫn không khắc phục được sự cố, hãy tham khảo bài viết Tai nghe không thể ghép nối với thiết bị hoặc không thể kết nối với thiết bị sau khi đã ghép nối.