ID bài viết : 00294281 / Sửa lần cuối : 21/05/2023In

Màn hình đen hoặc chỉ hiển thị Banner thông tin khi bật Tivi

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Vui lòng xem phần Sản phẩm áp dụng của bài viết này.

  Sự cố này có thể xảy ra nếu bạn Tắt Tivi rồi Bật lại nhanh chóng trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này xảy ra khi Tivi nhận được tín hiệu Bật lại trong quá trình tắt.

  Giải pháp tạm thời

  Hãy thử một trong các phương pháp sau đây để khắc phục sự cố:

  • Trên điều khiển từ xa, nhấn một trong các nút sau đây:
   • HOME
   • BACK
   • Channel Up (Lên trên một kênh) (+) / Down (Xuống dưới một kênh) (-)
  • Trên điều khiển từ xa hoặc thân Tivi, nhấn nút Nguồn.
  • Rút dây nguồn AC (dây điện) và cắm lại.

  Giải pháp lâu dài

  Sự cố này sẽ được giải quyết bằng bản cập nhật phần mềm trong tương lai (phiên bản SW sau v60630000). Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng cập nhật Tivi sau khi bản cập nhật được phát hành.

  Lưu ý:

  • Cho đến khi phần mềm được phát hành, tránh Tắt nguồn TV rồi Bật lại trong thời gian ngắn.
  • Để biết thông tin về cách cập nhật, hãy tham khảo bài viết: Cách tiến hành cập nhật phần mềm.