ID bài viết : 00262268 / Sửa lần cuối : 18/05/2021In

Khi chọn nội dung trên ứng dụng Amazon Prime Video, video không thể phát lại và hiển thị màn hình đen

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Để khôi phục từ màn hình đen, hãy nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa của Tivi để thoát ứng dụng, sau đó khởi động lại ứng dụng Amazon Prime.