ID bài viết : 00106712 / Sửa lần cuối : 06/07/2023In

Các biểu tượng ứng dụng như YouTube™ không hiển thị trên màn hình Tivi.

Dịch vụ Internet TV bị thiếu hoặc biến mất khỏi danh sách của tôi.

  Các dịch vụ truyền phát Internet TV trên Tivi của bạn có thể đã thay đổi hoặc yêu cầu bạn thực hiện quy trình Refresh Internet Content (Làm mới nội dung Internet). Trong một số trường hợp, dịch vụ cho ứng dụng đó có thể đã kết thúc. Hãy kiểm tra danh sách để biết các thay đổi của nhà cung cấp dịch vụ hoặc thực hiện quy trình Refresh Internet Content (Làm mới nội dung Internet).

  Trước khi bắt đầu

  Đảm bảo Tivi kết nối với Internet. Nếu kết nối Internet có vấn đề, biểu tượng ứng dụng có thể biến mất. Tham khảo bài viết BRAVIA TV không thể kết nối với Internet. để chẩn đoán các sự cố kết nối.

  Các thay đổi của nhà cung cấp dịch vụ:

  Hỗ trợ cho các dịch vụ internet cụ thể trên thiết bị của bạn có thể đã bị ngừng. Liên hệ với từng nhà cung cấp dịch vụ internet để xem hỗ trợ cho thiết bị của bạn đã bị ngừng cung cấp hay chưa.

  Refresh Internet Content (Làm mới nội dung Internet):

  Lưu ý: Đối với các mẫu Google TV™ và Android TV™, hãy bỏ qua bước này vì chúng không có tùy chọn Refresh Internet Content (Làm mới nội dung Internet).

  Biểu tượng ứng dụng có thể biến mất ngay sau khi mua, thiết lập lại Tivi hoặc nếu bản cập nhật nội dung dịch vụ mới được cài đặt.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống).
   Lưu ý: Đối với các mẫu Tivi ra mắt trong và trước năm 2014, hãy bỏ qua bước 3 và 4.
  4. Chọn Set-up (Thiết lập).
  5. Chọn Network (Mạng).
  6. Chọn Refresh Internet Content (Làm mới nội dung Internet).

  Các bước khắc phục sự cố bổ sung:

  Nếu sự cố của bạn vẫn tiếp diễn, hãy thử các bước bổ sung sau đây. Sau mỗi bước, hãy xem sự cố đã được khắc phục chưa trước khi thử bước tiếp theo.

  1. Đặt lại modem và bộ định tuyến của bạn:
   1. Tắt và ngắt nguồn điện khỏi các thiết bị trong 30 giây trở lên.
   2. Kết nối lại và sau đó bật thiết bị để thiết lập lại kết nối internet của bạn.
   3. Thực hiện lại quy trình Refresh Internet Content (Làm mới nội dung Internet).
    Lưu ý: Đối với Android TV và Google TV, hãy bỏ qua bước này.
  2. Tiến hành thiết lập lại nguồn:
  3. Thực hiện cập nhật phần mềm để có phần mềm mới nhất:
   Lưu ý:
   • Thứ tự kênh, ứng dụng hoặc các kênh có sẵn trên một thiết bị Internet video có thể đột ngột thay đổi. Để tránh xảy ra các sự cố trong đó các kênh khả dụng bị bỏ qua, hãy đảm bảo đã cài đặt bản cập nhật phần mềm hệ thống (firmware) mới nhất.
   • Nếu phần mềm mới nhất đã được cài đặt, thông báo No updates available (Không có bản cập nhật) hoặc The Most current update is being used (Bản cập nhật mới nhất đang được sử dụng) sẽ xuất hiện.
  4. Khôi phục Tivi về cài đặt gốc:
   Biểu tượng ứng dụng có thể biến mất khi Tivi bị trục trặc. Thực hiện khôi phục cài đặt gốc và thiết lập lại các cài đặt:
  Lưu ý:
  • Đối với các mẫu Tivi không phải Google TV hoặc Android TV: Nếu Tivi hiển thị mã lỗi, có thể yêu cầu các bước khắc phục sự cố bổ sung.
  • Đối với tất cả các mẫu Tivi: Một lý do khác khiến ứng dụng Internet video có thể biến mất hoặc bị xóa khỏi menu là nếu các cài đặt internet thay đổi. Cài đặt Internet có thể thay đổi vì những lý do sau đây:
   • Tivi đang được sử dụng ở một quốc gia hoặc khu vực khác với nơi mua Tivi. Các ứng dụng Internet video hoạt động dựa trên khu vực và có thể không hoạt động ở các quốc gia hoặc khu vực khác.
   • Các cài đặt mạng, chẳng hạn như Giao thức Internet (IP), có thể bị Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) thay đổi. Trong trường hợp này, có thể cần thiết lập lại thiết bị mạng và thực hiện lại thiết lập mạng từ menu Tivi.
   • ISP đã được thay thế hoặc thay đổi. Ngay cả khi phần cứng mạng vẫn giữ nguyên, có thể cần phải đặt lại thiết bị mạng và thực hiện lại thiết lập mạng từ menu Tivi.