ID bài viết : 00244501 / Sửa lần cuối : 17/07/2023In

[VIDEO] Không thể kết nối máy tính xách tay với Tivi Sony bằng HDMI

    Tìm hiểu cách khắc phục và sửa chữa sự cố không hiển thị trên Tivi khi kết nối từ máy tính xách tay của bạn qua kết nối HDMI.


    Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube