ID bài viết : 00225312 / Sửa lần cuối : 06/07/2023In

Sự cố Netflix; Hãy kiểm tra như sau

  Các dịch vụ có thể không khả dụng (chẳng hạn như không thể xem video hoặc không thể đăng nhập) do nhà cung cấp dịch vụ mạng bảo trì hệ thống.
  Trước tiên, hãy kiểm tra tính khả dụng của dịch vụ Netflix tại đây.

  Nếu dịch vụ có sẵn, hãy tham khảo phần dưới đây để biết cách khắc phục sự cố.
  YouTube™, Netflix hoặc ứng dụng phát trực tuyến khác không hoạt động.
  Khi phát trực tuyến Netflix Ultra HD, hình ảnh không ở độ phân giải 4K.
  Trung tâm trợ giúp (liên kết dẫn đến trang web bên ngoài)

  Vui lòng tham khảo trang hỗ trợ dành cho mẫu Tivi của bạn để biết thông tin mới nhất.

  Sự cố có được khắc phục không?

  Không, chuyển đến bước tiếp theo

  Quay lại Menu chính