ID bài viết : 00206723 / Sửa lần cuối : 17/10/2023In

Cách điều chỉnh ngày và giờ trên Tivi

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Ngày và giờ thường được đặt tự động vì Tivi truy xuất thông tin ngày và giờ từ các tín hiệu phát sóng hoặc mạng. Nếu không có tín hiệu phát sóng hoặc kết nối mạng, bạn có thể phải đặt ngày và giờ theo cách thủ công.

  Các bước điều chỉnh ngày và giờ khác nhau tùy thuộc vào từng Tivi. Chọn loại mẫu Tivi của bạn bên dưới.
  Lưu ý: Để kiểm tra loại Tivi của bạn, hãy tham khảo bài viết Cách kiểm tra xem BRAVIA TV của bạn có phải Google TV™, Android TV™ hay loại Tivi khác không.

  Các mẫu Google TV và Android TV

  Các mẫu Tivi khác