ID bài viết : 00143420 / Sửa lần cuối : 31/05/2016

Các thiết lập hình ảnh không áp dụng được trong một vài ứng dụng dịch vụ Internet video của TV Android.

  Các thiết lập hình ảnh không áp dụng được trong một vài ứng dụng dịch vụ Internet video của TV Android.

  Tùy thuộc vào các ứng dụng, các cài đặt Hình ảnh có thể không áp dụng được trong một số các ứng dụng dịch vụ Internet video của TV Android. Tuy nhiên, các thiết lập Hình ảnh sau đây có thể điều chỉnh được nếu chúng không chuyển sang màu xám.

  • Độ sáng (Brightness)
  1. Trên điều khiển từ xa, nhấn nút ACTION MENU .
  2. Dưới mục Display & Sound, chọn Picture.
  3. Chọn Brightness.
  4. Điều chỉnh các thiết lập Brightness theo sở thích của bạn
  • Thang màu sắc (Colour temperature)
  1. Trên điều khiển từ xa, nhấn nút ACTION MENU .
  2. Dưới mục Display & Sound, chọn Picture.
  3. Chọn Advanced.
  4. Chọn Colour.
  5. Chọn Colour temperature.
  6. Chọn bất kỳ một màu trong thang màu sắc