ID bài viết : 00167154 / Sửa lần cuối : 07/12/2020

Cách đăng ký dịch vụ Amazon Prime Video cho Android TV của bạn.

  Làm theo các bước sau đây để đăng ký dịch vụ Amazon Prime Video cho thiết bị của bạn. 

  LƯU Ý:

  • Cần đăng ký dịch vụ Amazon bằng trình duyệt Internet trên máy tính hoặc thiết bị khác có nối mạng Internet.

   

  1. Trên điều khiển từ xa đi kèm với dịch vụ Internet, nhấn nút Home.
  2. Chọn biểu tượng Amazon Video bên dưới phần Featured apps (Ứng dụng nổi bật).
  3. Từ ứng dụng Amazon Video, chọn Register on the Amazon website (Đăng ký trên trang web Amazon).

   Ảnh

   Ghi lại mã được cung cấp.

   Ảnh

  4. Trên máy tính, truy cập http://primevideo.com/mytv.
  5. Đăng nhập bằng e-mail address (địa chỉ email) hoạt động và password (mật khẩu) hoặc nhấp vào Create your Amazon account (Tạo tài khoản Amazon của bạn).

   Ảnh

  6. Sử dụng mã mà bạn đã ghi lại ở bước 3 để liên kết thiết bị với tài khoản Amazon. .

   Ảnh

  7. Chọn Continue (Tiếp tục).
  8. Nếu đăng ký thành công, màn hình Tivi sẽ xuất hiện thông báo xác nhận.

   Ảnh

  9. Chọn Continue (Tiếp tục) trên ứng dụng TV Amazon Video của bạn để xem Amazon Prime Video.