ID bài viết : 00294827 / Sửa lần cuối : 04/06/2023In

Cách khôi phục cài đặt gốc hoặc cài đặt lại tai nghe không dây (WF-C500)

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.


  Khôi phục cài đặt gốc tai nghe

  1. Nhấn giữ nút trên tai nghe bên trái trong khoảng 20 giây.

   Trong khoảng 15 giây sau khi bạn bắt đầu nhấn nút, đèn báo (màu cam) trên tai nghe bên trái sẽ nhấp nháy chậm trong khoảng 5 giây. Tiếp tục nhấn và giữ nút.
  2. Kiểm tra xem đèn báo có tắt không rồi thả ngón tay ra.

   Lưu ý:
   • Tai nghe bên trái sẽ được khôi phục cài đặt gốc và khởi động lại.
   • Kiểm tra xem đèn báo (màu xanh dương) trên tai nghe bên trái có nhấp nháy hai lần không.
  3. Nhấn giữ nút trên tai nghe bên phải trong khoảng 20 giây. .

   Trong khoảng 15 giây sau khi bạn bắt đầu nhấn nút, đèn báo (màu cam) trên tai nghe bên phải sẽ nhấp nháy chậm trong khoảng 5 giây. Tiếp tục nhấn và giữ nút.
  4. Kiểm tra xem đèn báo có tắt không rồi thả ngón tay ra.

   Lưu ý:
   • Tai nghe bên phải sẽ được khôi phục cài đặt gốc và khởi động lại.
   • Kiểm tra xem đèn báo (màu xanh dương) trên tai nghe bên phải có nhấp nháy hai lần không.
  5. Hãy kiểm tra để xem sự cố có được khắc phục sau khi khôi phục tai nghe về cài đặt gốc hay không.

  Bạn cũng có thể tham khảo cách khôi phục cài đặt gốc trong video này:

  Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

  LƯU Ý:

  • Trong khi thiết lập lại, thông tin đăng ký thiết bị (ghép nối) và các cài đặt khác sẽ được giữ lại.
  • Nếu tai nghe không hoạt động đúng cách ngay cả khi đã thiết lập lại, hãy cài đặt lại tai nghe để khôi phục cài đặt gốc.

  Cài đặt lại tai nghe để khôi phục cài đặt gốc

  QUAN TRỌNG: Thao tác này sẽ thiết lập lại tất cả các cài đặt thiết bị về cài đặt gốc và xóa tất cả thông tin ghép nối.

  LƯU Ý: Sau khi cài đặt lại tai nghe, bạn cũng phải xóa thông tin ghép nối tai nghe từ tất cả thiết bị được kết nối, sau đó ghép nối chúng lại.

  1. Nhấn giữ nút trên cả tai bên trái và bên phải của headset trong khoảng 15 giây.
   Các đèn báo (màu xanh dương) trên tai nghe nhấp nháy liên tục hai lần liên tiếp, sau đó các đèn báo (màu cam) bắt đầu nhấp nháy.
  2. Thả ngón tay của bạn ra trong vòng 5 giây sau khi các đèn báo bắt đầu nhấp nháy.
   Đèn báo (màu cam) trên tai nghe sáng lên.
  3. Nhấn và giữ các nút trên cả tai nghe bên trái và bên phải trong vòng 10 giây sau khi đèn báo trên tai nghe sáng lên.
   Sau vài giây, đèn báo (màu xanh dương) trên tai nghe nhấp nháy 4 lần.

   Thiết bị được cài đặt lại.

  Bạn cũng có thể tham khảo cách cài đặt lại trong video này:

  Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube