ID bài viết : 00251863 / Sửa lần cuối : 06/09/2023In

Tôi không thể ghép nối tai nghe, loa hoặc hệ thống âm thanh Bluetooth với máy tính

Không thể ghép nối với PC / laptop

  QUAN TRỌNG: Không phải tất cả Tai nghe và Loa Sony đều có chức năng Bluetooth. Để kiểm tra xem sản phẩm Sony của bạn có chức năng này hay không, hãy kiểm tra thông số kỹ thuật trong hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.

  Đối với tai nghe Bluetooth hoăc loa di động:

  Tùy thuộc vào tình huống của bạn, hãy tham khảo bài viết thích hợp:

  Hướng dẫn

  Khắc phục sự cố

  Tham khảo Hướng dẫn khắc phục sự cố, phần Không thể ghép nối Bluetooth.


  Đối với hệ thống âm thanh

  Làm theo các bước sau đây:

  1. Chuẩn bị

   • Đảm bảo tăng mức âm lượng trên máy tính.
   • Đặt thiết bị của bạn cách máy tính không quá 1 mét.
   • Đảm bảo máy tính của bạn hỗ trợ cấu hình Bluetooth A2DP (Cấu hình phân phối âm thanh nâng cao).
   • Hệ điều hành đã bao gồm các trình điều khiển cần có để kết nối thiết bị của bạn với máy tính. 
    • Nếu máy tính của bạn yêu cầu một trình điều khiển Bluetooth, hãy liên hệ với nhà sản xuất máy tính của bạn.
    • Nếu bạn đang sử dụng máy tính VAIO thì bạn có thể tìm thấy các trình điều khiển Bluetooth trên trang hỗ trợ của Sony. Các bản tải xuống có sẵn trên trang hỗ trợ mẫu máy của bạn.
  2. Thiết lập hệ thống âm thanh ở chế độ ghép nối.
   LƯU Ý: Để biết chi tiết về cách thiết lập hệ thống âm thanh ở chế độ ghép nối, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của sản phẩm.

   Dưới đây là ví dụ về mẫu GTK-XB60.
    1. Nhấn nút nguồn để bật hệ thống.
    2. Nhấn FUNCTION PAIRING (CHỨC NĂNG - GHÉP NỐI) nhiều lần cho đến khi đèn báo (BLUETOOTH) trên thiết bị nhấp nháy chậm.
    3. Nhấn giữ FUNCTION PAIRING (CHỨC NĂNG - GHÉP NỐI) trong hơn 3 giây, sau đó đèn báo (BLUETOOTH) sẽ nhấp nháy nhanh.

  3. Chọn hệ điều hành của bạn trong danh sách dưới đây và làm theo các bước để ghép nối thiết bị của bạn với máy tính.

  Nếu ghép nối và kết nối Bluetooth không thành công, hãy xóa thông tin thiết bị Bluetooth trên máy tính, sau đó thực hiện ghép nối lại.
  Để biết cách xóa thông tin Bluetooth, hãy tham khảo bài viết sau đây: Cách xóa thông tin Bluetooth trên thiết bị