ID bài viết : 00240174 / Sửa lần cuối : 25/05/2023In

Thông tin về đèn báo CHARGE và BLUETOOTH trên Loa không dây (SRS-XB*, SRS-XE*)

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết này.

  Đèn báo CHARGE (SẠC) hoặc CHG

  Ví dụ về vị trí

  hình ảnh đèn báo Sạc trên loa

  Ý nghĩa đèn báo

  Hành độngÝ nghĩaMẫu máy áp dụng
  TắtLoa đã sạc xong

  Mẫu SRS-XB
  Mẫu SRS-XE

  Bật sángLoa đang sạcMẫu SRS-XB
  Mẫu SRS-XE
  Nhấp nháy chậmDung lượng pin tích hợp ở mức thấp và cần được sạcMẫu SRS-XB
  Mẫu SRS-XE
  Nhấp nháyLoa bị lỗi sạcSRS-XB501G
  Nhấp nháy nhanh

  Phát hiện bất thường trong pin tích hợp

  CẢNH BÁO! Dừng sạc ngay lập tức

  SRS-XB12
  SRS-XB100
  Nhấp nháy 3 lần rồi tắtPin tích hợp đã cạn và cần được sạc

  SRS-XB13/XB23/XB33/XB43
  SRS-XB12/XB22/XB32
  SRS-XB21/XB31/XB41
  SRS-XB20/XB30/XB40
  SRS-XB01
  SRS-XB100
  SRS-XB402G/XB402M/501G
  Mẫu SRS-XE

  Đèn báo BLUETOOTH

  Ví dụ về vị trí

  hình ảnh đèn báo BLUETOOTH trên loa

  Ý nghĩa đèn báo

  Hành độngÝ nghĩaMẫu máy áp dụng
  Bật sángLoa được kết nối với thiết bị Bluetooth

  Mẫu SRS-XB
  Mẫu SRS-XE

  Nhấp nháy nhanh
  (3 lần một giây)
  Loa đang ở chế độ ghép nốiSRS-XB12/XB22/XB32
  SRS-XB21/XB31/XB41
  SRS-XB10/XB20/XB30/XB40
  SRS-XB01
  Nhấp nháy
  • Bản cập nhật phần mềm đã bị Sony | Music Center hủy bỏ.

  • Không thể cập nhật phần mềm.

  • Khi loa bật lần đầu tiên sau khi cập nhật phần mềm, đèn báo sẽ nhấp nháy 3 lần cùng với đèn báo nguồn nhấp nháy màu lục để thông báo cho bạn biết rằng quá trình cập nhật đã hoàn tất.

  Mẫu SRS-XE
  Nhấp nháy nhanhLoa đang ở chế độ ghép nốiSRS-XB402G/XB402M/501G
  Nhấp nháy 2 lầnLoa đang ở chế độ ghép nối

  SRS-XB13/XB23/XB33/XB43
  SRS-XB100
  Mẫu SRS-XE

  Nhấp nháy chậmLoa đang chờ thiết lập kết nối Bluetooth

  Mẫu SRS-XB
  Mẫu SRS-XE

  Nhấp nháy một lầnMỗi khi bạn nhấn nút –/+ (âm lượng), đèn báo sẽ nhấp nháy một lầnSRS-XB10
  SRS-XB12
  SRS-XB01
  Nhấp nháy 3 lầnKhi bạn sử dụng nút –/+ (âm lượng) và âm lượng đã đạt đến mức thấp nhất hoặc cao nhất, đèn báo sẽ nhấp nháy 3 lầnSRS-XB10
  SRS-XB12
  SRS-XB01
  Nhấp nháy 3 lầnHoàn tất cập nhật phần mềm

  SRS-XB22/XB32
  SRS-XB21/XB31/XB41
  SRS-XB23/XB33/XB43

  Gợi ý: Nếu bạn muốn biết các thông tin khác ngoài các đèn báo được liệt kê ở trên, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp của sản phẩm.