ID bài viết : 00159151 / Sửa lần cuối : 21/01/2024In

Âm thanh bị trễ hoặc hình ảnh và âm thanh không đồng bộ với nhau.

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Do đặc tính của công nghệ không dây Bluetooth, sẽ có một độ trễ nhỏ tại đầu nhận so với đầu truyền. Đặc biệt, khi nhận âm thanh từ video, âm thanh có thể chạy chậm hơn hình ảnh.

    LƯU Ý:

    • Các tình trạng này xảy ra ngay cả khi sử dụng các chức năng Speaker Add (Thêm loa), Wireless Party Chain hoặc Party Connect với kết nối Bluetooth.
    • Bạn cũng sẽ gặp độ trễ nhỏ khi xem video bằng LDAC.