ID bài viết : 00248236 / Sửa lần cuối : 25/05/2023In

Tôi có thể kết nối loa không dây với các mẫu loa không dây khác nhau không?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Bạn có thể kết nối một loa không dây với các loa khác có cùng chức năng không dây được hỗ trợ.

  Các thiết bị tương thích với chức năng Wireless Party Chain:

  • SRS-XB20
  • SRS-XB21
  • SRS-XB22
  • SRS-XB30
  • SRS-XB31
  • SRS-XB32
  • SRS-XB40
  • SRS-XB41
  • GTK-XB60
  • GTK-XB72
  • GTK-XB90

  Các thiết bị tương thích với chức năng Party Connect:

  • SRS-XB23
  • SRS-XB33
  • SRS-XB43
  • SRS-XE200
  • SRS-XE300
  • SRS-XG300
  • SRS-XG500
  • SRS-XP500
  • SRS-XP700
  • SRS-XV800
  • SRS-XV900
  • LSPX-S3

  Lưu ý:

  • Bạn không thể kết nối các mẫu loa không dây được hỗ trợ Wireless Party Chain cùng với mẫu được hỗ trợ Party Connect.
  • Cập nhật tất cả các loa lên phiên bản firmware mới nhất. Nếu không có phiên bản firmware mới nhất, các loa có thể không kết nối được ngay cả khi tất cả chúng đều hỗ trợ chức năng Party Connect.