ID bài viết : 00228788 / Sửa lần cuối : 19/12/2023In

Tôi đã ghép nối loa Bluetooth với máy tính của tôi nhưng không có tiếng phát ra hoặc tôi không thể kết nối lại

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Hãy kiểm tra như sau:

  • Trên máy tính của bạn, đảm bảo bạn đã chọn loa làm thiết bị phát lại của bạn.
   • Trong cài đặt Sound (Âm thanh) của máy tính, hãy kiểm tra xem loa của bạn có được thiết lập thành Default Device (Thiết bị mặc định) không.
  • Đảm bảo âm lượng của máy tính không bị chuyển thành tắt tiếng.
  • Khởi động lại ứng dụng phát lại âm thanh.
  • Tắt chức năng Bluetooth của máy tính, sau đó bật lại.
  • Xóa loa khỏi danh sách các thiết bị ghép nối Bluetooth, sau đó ghép nối lại.

  Lưu ý: Không bảo đảm hoạt động cho tất cả máy tính.