ID bài viết : 00229792 / Sửa lần cuối : 20/06/2023In

Không nghe được giọng nói hoặc khó nghe cuộc gọi qua loa không dây

    Đưa micrô tới gần miệng của bạn hơn khi trò chuyện qua loa không dây.


    Ví dụ về vị trí của micrô SRS-XB01

    vị trí micrô

    1. Micrô 

    LƯU Ý: Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của loa để biết thông tin cho mẫu thiết bị cụ thể.