ID bài viết : 00197392 / Sửa lần cuối : 10/03/2023In

Cách khắc phục sự cố khi âm thanh phát ra từ cả Tivi và loa Sound bar

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Làm theo các bước sau đây nếu Tivi và loa Soundbar được kết nối bằng cáp HDMI và âm thanh phát ra từ loa tích hợp của Tivi và loa Soundbar cùng một lúc.
  Lưu ý: Để biết chi tiết về phương pháp kết nối hoặc các cài đặt của Tivi và loa Soundbar, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm hoặc Hướng dẫn trợ giúp.

  1. Đảm bảo rằng Tivi và loa Soundbar được kết nối bằng cáp HDMI cũng như cáp quang kỹ thuật số. Chỉ sử dụng cáp quang kỹ thuật số sẽ gây ra sự cố.
  2. Kiểm tra cài đặt của Speakers (Loa) trên Tivi. Tùy thuộc vào thông số kỹ thuật hoặc cài đặt của Tivi, Tivi có thể phát âm thanh ra cả Tivi và loa Soundbar. Để chỉ phát ra từ loa Soundbar, hãy kiểm tra những điều sau đây:
   • Khi Speakers (Loa) được đặt thành TV speaker (Loa Tivi), hãy thay đổi cài đặt thành Audio System (Hệ thống âm thanh).
   • Khi Speakers (Loa) được đặt thành Audio System (Hệ thống âm thanh), hãy chuyển cài đặt sang TV speaker (Loa Tivi) một lần và đặt lại thành Audio System (Hệ thống âm thanh).
  3. Nếu các bước trên không hoạt động, kết nối HDMI có thể không được phát hiện. Làm theo các bước sau đây để kích hoạt lại kết nối HDMI của Tivi và loa Soundbar:
   1. Tắt Tivi và loa Soundbar, rồi bật chúng theo thứ tự sau đây: Tivi, loa Soundbar.
   2. Kiểm tra để đảm bảo rằng loa Soundbar bật hoặc tắt cùng lúc với bật hoặc tắt nguồn Tivi. Điều này có thể xác minh xem chức năng HDMI có hoạt động tốt hay không.

    Lưu ý: Nếu loa Soundbar không bật hoặc tắt cùng với Tivi, hãy làm theo các bước sau đây để kích hoạt các cài đặt Tivi và kiểm tra lại bước 3.

    Một ví dụ về cài đặt của BRAVIA TV:

    • Settings (Cài đặt) → Channels & Inputs (Kênh & Ngõ vào) → External inputs (Ngõ vào bên ngoài) → BRAVIA Sync settings (Cài đặt BRAVIA Sync), sau đó đặt Device auto power off (Tự động tắt nguồn thiết bị) và Device auto power on (Tự động bật nguồn thiết bị) thành ON (BẬT).
    • Settings (Cài đặt) → Watching TV (TV đang xem) → External inputs (Ngõ vào bên ngoài) → BRAVIA Sync settings (Cài đặt BRAVIA Sync), sau đó đặt Device auto power off (Tự động tắt nguồn thiết bị) và Device auto power on (Tự động bật nguồn thiết bị) thành ON (BẬT).
    • Settings (Cài đặt) → External inputs (Ngõ vào bên ngoài) → BRAVIA Sync settings (Cài đặt BRAVIA Sync), sau đó đặt Device auto power off (Tự động tắt nguồn thiết bị) và Device auto power on (Tự động bật nguồn thiết bị) thành ON (BẬT).
   Nếu cài đặt Tivi của bạn không được liệt kê ở trên, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm hoặc Hướng dẫn trợ giúp.
  4. Thiết lập lại Tivi và loa Soundbar.
   Lưu ý: Để biết chi tiết về cách thiết lập lại thiết bị, hãy tham khảo các bài viết sau đây, hướng dẫn sử dụng sản phẩm hoặc Hướng dẫn trợ giúp:
  5. Nếu các bước trên không hiệu quả, hãy tắt tiếng Tivi hoặc loa Soundbar để chỉ phát âm thanh từ thiết bị kia.