ID bài viết : 00250343 / Sửa lần cuối : 25/05/2023In

Âm thanh từ loa Sound Bar bị chậm khi được kết nối với một thiết bị nguồn qua HDMI

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Tùy thuộc vào ngõ ra nguồn âm thanh từ các thiết bị (Đầu phát Blu-ray Disc, bộ chuyển tín hiệu (STB), máy chơi game), âm thanh có thể bị trễ so với hình ảnh hoặc hình ảnh có thể bị trễ so với âm thanh. Trong trường hợp này, hãy chọn giải pháp tương ứng với thiết bị nguồn được kết nối.

  Khi thiết bị nguồn được kết nối với loa Sound Bar qua HDMI

  Nếu loa Sound Bar có chức năng SYNC (A/V sync) (SYNC (Đồng bộ hóa A/V)), hãy điều chỉnh cài đặt và xem sự cố có được cải thiện không. Để biết cách thay đổi cài đặt, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng loa Sound Bar.

  Khi thiết bị nguồn được kết nối với Tivi qua HDMI hoặc nguồn âm thanh được phát ra từ Tivi (chương trình truyền hình Tivi, Netflix, Prime Video, Apple TV, v.v.)

  • Nếu Tivi của bạn có một chức năng làm chậm hiển thị hình ảnh, hãy thử điều chỉnh cài đặt đó.
   Gợi ý: Nếu Tivi của bạn là BRAVIA, hãy thay đổi cài đặt A/V sync (Đồng bộ hóa A/V) từ Auto (Tự động) thành Off (Tắt) hoặc On (Bật). Để biết chi tiết, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng hoặc Hướng dẫn trợ giúp của Tivi.
  • Nếu loa sound bar của bạn có cổng HDMI, hãy kết nối trực tiếp thiết bị nguồn với loa sound bar bằng cáp HDMI. Để biết chi tiết về phương thức kết nối, hãy tham khảo Hướng dẫn khởi động hoặc Hướng dẫn trợ giúp của loa sound bar.
   Lưu ý: Nếu bạn muốn kết nối nhiều thiết bị với loa sound bar nhưng không có đủ cổng HDMI, trước tiên hãy kết nối thiết bị nguồn làm chậm phát ra âm thanh với loa sound bar qua HDMI. Nếu không còn cổng HDMI trên loa sound bar, hãy kết nối các thiết bị khác với cổng HDMI trên Tivi.