ID bài viết : 00275230 / Sửa lần cuối : 15/09/2022In

Điều khiển từ xa của Tivi không hoạt động khi tôi đặt loa Sound Bar hoặc Hệ thống rạp hát tại nhà trên chân đế Tivi.

Tôi có thể đặt loa Sound Bar hoặc Hệ thống rạp hát tại nhà trên chân đế Tivi không?

    Nếu bạn định đặt loa Sound Bar hoặc Hệ thống rạp hát tại nhà trên chân đế Tivi, hãy đảm bảo rằng màn hình Tivi hoặc vùng thu sóng của điều khiển từ xa không bị che khuất.
    hình ảnh lắp đặt Tivi và loa Sound Bar

    • A: Vùng thu sóng của điều khiển từ xa

    Lưu ý: Nếu loa Sound Bar hoặc Hệ thống rạp hát tại nhà hỗ trợ chức năng IR repeater (Bộ lặp IR), bạn có thể tránh sự cố này bằng cách gửi tín hiệu từ xa từ phía sau của loa Sound Bar hoặc Hệ thống rạp hát tại nhà. Tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm để xem loa Sound Bar hoặc Hệ thống rạp hát tại nhà của bạn có chức năng IR repeater (Bộ lặp IR) hay không, hay để xem cách bật chức năng IR repeater (Bộ lặp IR).

    Trước khi mua hàng, bạn nên tham khảo trang web hỗ trợ để biết thông số kỹ thuật và kích thước của từng sản phẩm để kiểm tra tính khả thi của việc đặt loa Sound Bar hoặc Hệ thống rạp hát tại nhà trên chân đế Tivi.