ID bài viết : 00248093 / Sửa lần cuối : 12/07/2022In

Cách vận hành loa Sound Bar bằng điều khiển từ xa của TVivi

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết này trước khi bắt đầu các bước.

  Bạn có thể điều khiển loa Sound Bar bằng điều khiển từ xa của Tivi khi loa Sound Bar được kết nối thông qua cáp HDMI và chức năng Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) được bật. Bạn có thể thực hiện các thao tác sau đây bằng điều khiển từ xa của Tivi:

  • Bật/Tắt nguồn -Bạn có thể Bật hoặc TắtTivi và loa Sound Bar sẽBậthoặc Tắtcùng lúc.

  • Điều chỉnh âm lượng -Bạn có thể điều chỉnh âm lượng của loa Sound Bar khi loa Sound Bar được chọn trong phần cài đặt đầu ra âm thanh của Tivi.

  Nếu loa Sound Bar không bật cùng lúc với Tivi, hãy thử các bước sau đây:

  1. Đảm bảo chức năng HDMI CEC (Điều khiển điện tử học dân dụng) được bật trên cả loa Sound Bar và Tivi. Để biết chi tiết về các cài đặt, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của từng sản phẩm.
   • Đối với các cài đặt loa Sound Bar, hãy đảm bảo chức năng Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) được đặt thành ON (BẬT).
   • Nếu Tivi của bạn là BRAVIA, hãy đảm bảo rằng chức năng BRAVIA Sync (Đồng bộ BRAVIA) được đặt thành ON (BẬT).
    Lưu ý: Tên chức năng sẽ khác nếu Tivi của bạn không phải là BRAVIA. Trên Tivi của bạn, hãy tìm kiếm các cài đặt liên quan đến chức năng HDMI CEC và cài đặt thành ON (BẬT).
  2. Tắt cả Tivi và loa Sound Bar.
  3. Bật Tivi bằng điều khiển từ xa của Tivi.
  4. Bật loa Sound Bar bằng điều khiển từ xa của loa Sound Bar.
  5. Tắt cả Tivi và loa Sound Bar bằng điều khiển từ xa của Tivi. Nếu bạn có thể tắt Tivi và loa Sound Bar cùng lúc thì bạn cũng sẽ có thể bật và tắt chúng vào lần tiếp theo.