ID bài viết : 00247687 / Sửa lần cuối : 03/02/2022In

Không có âm thanh phát ra từ loa thanh, loa subwoofer hoặc loa âm thanh vòm. (HT-S20R, HT-S40R)

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố:

  1. Đảm bảo loa thanh, loa subwoofer hoặc loa âm thanh vòm và các thiết bị kết nối đã được kết nối đúng cách.
   LƯU Ý: Để biết chi tiết về cách kết nối các bộ phận đúng cách, hãy tham khảo Hướng dẫn khởi động hoặc Hướng dẫn sử dụng của sản phẩm.

  2. Đảm bảo nguồn của loa đã BẬT.
   LƯU Ý: Nếu có bất kỳ mục menu hoặc cài đặt nào được hiển thị trên màn hình phía trước thì đây là chỉ báo cho biết nguồn đã được BẬT.

  3. Kiểm tra để đảm bảo nguồn đầu vào được hiển thị trên màn hình phía trước trùng khớp với nguồn phát lại.
   LƯU Ý: Nếu nguồn đầu vào hiển thị khác với nguồn mà bạn muốn phát lại thì âm thanh sẽ không phát ra được từ loa. Ví dụ: nếu màn hình cho biết đầu vào ANALOG, mặc dù không phải nguồn đầu vào ANALOG (ví dụ như Tivi), bắt đầu phát thì bạn cũng sẽ không thể nghe được âm thanh nào.

  4. Thử phát âm kiểm tra để kiểm tra xem âm thanh có phát ra từ từng loa hay không:

   LƯU Ý: Trong khi đầu vào USB được chọn, TEST TONE (ÂM KIỂM TRA) sẽ không được phát ra kể khi được đặt là ON (BẬT). Để đảm bảo TEST TONE (ÂM KIỂM TRA) phát ra, hãy chọn một đầu vào không phải USB.
   1. Nhấn nút MENU trên điều khiển từ xa để bật menu ở màn hình phía trước.
   2. Chọn SPEAKER (LOA) → TEST TONE (ÂM KIỂM TRA) → ON (BẬT) để phát âm kiểm tra từ mỗi loa.
   3. Nhấn nút MENU để tắt menu trong màn hình hiển thị.
    LƯU Ý:
    • Để chọn mục và cài đặt mong muốn, nhấn liên tục (lên), (xuống) hoặc ENTER. Bạn có thể quay lại màn hình trước bằng cách nhấn nút BACK.
    • Để tắt TEST TONE (ÂM KIỂM TRA), chọn SPEAKER (LOA) → TEST TONE (ÂM KIỂM TRA) → OFF (TẮT).
  5. Âm thanh có thể được đặt quá nhỏ. Tăng âm lượng để kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục hay chưa.

  6. Nếu không có âm thanh phát ra từ loa subwoofer, nhấn nút + (âm lượng loa subwoofer) trên điều khiển từ xa để tăng âm lượng từ loa subwoofer.

  7. Thay đổi các cài đặt Audio Output (Ngõ ra âm thanh) của thiết bị đã kết nối để bật phát lại định dạng tín hiệu âm thanh mà loa Sound Bar hỗ trợ. (Bạn có thể bỏ qua bước này nếu thiết bị đã kết nối không có các cài đặt trên.)
   Các định dạng âm thanh được loa Sound Bar này hỗ trợ khi được kết nối với HDMI OUT (TV (ARC)) hoặc TV IN (OPTICAL) là:

   • Dolby Digital
   • Linear PCM 2ch (lên tới 48kHz)
  8. Nếu không có âm thanh phát ra từ loa âm thanh vòm, hãy kiểm tra để đảm bảo cài đặt MULTI SPEAKER (NHIỀU LOA) được đặt thành ON (BẬT).
   LƯU Ý: Nếu cài đặt MULTI SPEAKER (NHIỀU LOA) được đặt thành OFF (TẮT) thì tùy theo nguồn phát lại mà có thể sẽ không có âm thanh phát ra từ loa âm thành vòm.

  9. Cài đặt lại loa:

   1. Nhấn nút MENU trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn RESET (THIẾT LẬP LẠI) bằng cách nhấn nút (lên) hoặc (xuống).
   3. Khi thông báo ALL RESET (THIẾT LẬP LẠI TẤT CẢ) xuất hiện trên màn hình phía trước, hãy nhấn nút ENTER và các cài đặt hệ thống được chuyển về cài đặt gốc mặc định.